TELİF HAKLARI

Aksi belirtilmediği müddetçe, bu sitede yer alan bilgilerin telif hakları Terapi Portalı'na aittir.

"terapiportali.com" sitesini ve bu sitedeki interaktif servisleri kullanmanızın bir neticesi olarak bu web sitesini, burada sıralanan şartlar, uyarılar ve diğer sınırlamalar muvacehesinde kanunsuz herhangi bir maksat için kullanmayacağınızı kabul etmiş bulunuyorsunuz.

  • Site içeriğinin tümü; her türlü metin, resim, fotoğraf, grafik, logo, şekil, çizim, klip, canlandırma, video ve müzik kayıtları, yazılımlar, program kodları, görsel tasarım, teknik tasarım, endüstriyel tasarım ve içerik tasarımı, bilgi mimarisi, derleme, düzenleme ve kurgusu dahil; fakat bunlarla sınırlı kalmamak üzere her türlü haklar münhasıran "terapiportali.com"a ve sitenin içerik sağlayıcılarına aittir.
  • Siteye kaydı bulunan üyelerin ve tüm ziyaretçilerin, sitenin interaktif servislerini kullanarak postaladıkları her türlü mesajın dijital ortamlar dahil her türlü çoğaltımı ile ilgili haklar münhasıran "terapiportali.com"a aittir.
  • Site ile ilgili her türlü hak ilgili T.C. mevzuatı, uluslar arası telif hakkı, marka yasaları ve uluslar arası sözleşmelerle koruma altındadır.
  • Sitede yer alan unsurlardan herhangi birinin "terapiportali.com"un yazılı izni olmaksızın kısmen veyahut tamamen, doğrudan veya dolaylı, aynen ya da başka şekilde kullanımı, çoğaltılması, değişiklik yapılması, depolanması ve ticari amaçla elde bulundurulması yasaktır.
  • "terapiportali.com" bu maddelerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapabilir. Bu maddelerden herhangi birinin geçersiz olarak belirlenmesi diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez.
  • "terapiportali.com" sitesi üye seçiminde tek taraflı insiyatife sahibidir. Siteye dilediği kişileri üye yapmak, dilediklerini üye olarak kabul etmemek veya üyelikten dilediği zaman çıkarmak hakkını saklı tutmaktadır.
  • "terapiportali.com" sitesinde adı geçen, listelenen, adına sayfa açılan profesyonellerin dilediği zaman ve dilediği şartlarla, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve tek taraflı insiyatifi ile sitesinden çıkarma hakkını mahfuz tutar.
  • "terapiportali.com"un bu şartlardan bir ya da birkaçının ihlali durumunda herhangi bir uyarı ya da bilgi vermeden kullanımınızı kısıtlama ya da son verme hakkı saklıdır.
  • "terapiportali.com", herhangi bir şekilde bu sitenin farklı şekillerde kullanımının neticesi olarak kullanıcıya gelebilecek dolaylı, dolaysız, kazai, cezai, özel ve tesadüfi zararlardan sorumlu değildir.

Lütfen kuralların tümü için ayrıca, site'de yer alan "Gizlilik İlkeleri" ve "Kullanım Sözleşmesi"nde yer alan açıklamaları okuyunuz.