Konferans,Kongre ve Seminerler

Bildiri gönderim tarihleri ve/veya erken kayıt dönemi sona ermek üzere olan aşağıdaki konferans, kongre ve seminerler ile ilgili detaylı bilgiyi internet sitelerinden edinebilirsiniz.

 

Kongre'nin teması; "Kriz Dönemlerindeki Fırsatlar: Ailenin Rolü" olarak belirlenmiştir.

Günümüzün sürekli değişen global gerçekliği ile son derece uyumlu olan bu ilgi çekici ve verimli kongrede Avrupa'nın ve dünyanın çeşitli yerlerinden saygıdeğer pek çok meslektaş bir araya gelecektir.

Bu toplantının Sistem Bilimleri ve Uygulamaları ile ilgili fikirlerin, deneyimlerin ve titiz çalışmaların karşılıklı aktarılacağı interaktif bir platform olmasını ve bu toplantının hem bilimsel hem de sosyal anlamda pek çok etkileşime olanak sağlamasını hedefliyor.

Sizlerin de önerileriniz ile kongrenin gelişim aşamasında bize katılmanızı ve kongrenin başarısına katkıda bulunmanızı umuyoruz.
 Kongre Merkezi İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı (ICEC)’dir. Detaylı bilgiye http://efta2013.org/ana-sayfa adresinden ulaşabilirsiniz.

Yukarı
 


Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği ve Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından birlikte düzenlenmekte olan 19. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, “Sağlıkta Dönüşüm: Sağlık Çalışanları ve Hekim Ruh Sağlığına Olası Yansımaları” temasıyla 5 - 8 Eylül 2012 tarihleri arasında Edirne'de yapılacaktır.

Meslek grubumuzda, günümüzün değişen koşullarına ayak uydurmak için fikir alışverişinde bulunmaktayız. Sağlık sistemine yönelik tartışmalar giderek artmaktadır. Klinik pratiğimiz için yasal düzenlemeleri takip etmemiz gerekmektedir. Günlük hayatımızın bir parçası olan zorlukları ortak platformlarda tartışarak çözebiliriz.

Edirne, sınır ötesi komşularla dostane ilişkilerin ve geçmişte farklı kültürlerin bir arada olduğu örnek şehirlerden biridir. Mimar Sinan'ın “ustalık eserim” diye nitelediği yapıtı, Selimiye Camii UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer almaktadır. Sultan II. Bayezıd Külliyesi Psikiyatri Tarihi Müzesi de şehrismizde bulunmaktadır.

Siz değerli meslektaşlarımızı, bilimsel katkılarınız ve katılımlarınız ile 19. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi'ne davet etmek bizler için büyük mutluluktur. Sosyal konuların, hastalarımız ve bize yansımalarını hep birlikte değerlendirebileceğimiz bir platformda buluşmamız dileğiyle.

http://www.sosyalpsikiyatri2012.org/default.asp?sayfa=davet

Yukarı
         Travmatik olayların sürekli yaşandığı ve travmanın tekrar yaşanması olasılığının yüksek olduğu, bir başka deyişle uzun bir süre geçmesine karşın 'travma sonrası'na ulaşılamayan durumlar için karmaşık travma kavramı uygun düşmektedir. Büyük ölçekte bütün toplumu etkileyen travmalar yaşandığında hem bireyler hem toplum etkilenir. Bu durumu nitelendirmek için toplumsal travmadan söz edilebilir. Özel olarak toplumsal ve karmaşık travma etkilerinin travmatik stres belirtileri ile sınırlı olmadığı gözönünde tutulduğunda, bu kapsamdaki çalışmaların zenginleştirilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle 7. Ruhsal Travma toplantısının ana teması 'Toplumsal Travma; Sonuçları ve Başetme Yolları' olarak belirlenmiştir. Bu toplantıda şiddet ve çatışma sonuçlarından; insanların baskı, kontrol, yoksulluk ve yoksunluğa karşı toplu tepkilerine; ayrımcılık ve cinsel yönelimlerden kaynaklanan dışlanmadan, göçmenlik ve mülteciliğin yarattığı zorlanmalara kadar olan geniş bir yaşantı ve deneyim çeşitliliği, bu çeşitliliğin yarattığı sonuçlar ve çözüm yolları tartışılacaktır. Tüm bu yaşantıların yarattığı klinik sonuçlar, başta karmaşık travma sonrası stres bozukluğu, yas, kişilik bozuklukları ve tedavilerindeki güncel gelişmeler olmak üzere çok farklı yönleri ile tartışılacaktır.

Karmaşık ve toplumsal travmaların toplumsal ve sosyo-politik boyutlarının, klinik görünümlerinin, tedavi yöntemlerinin bilimsel ve multidisipliner bir yaklaşımla ortaya konacağı, bilgi ve deneyimlerimizin paylaşılacağı bu ortamın sizlerin katılımı ile daha da zenginleşeceğine inanıyoruz. Oldukça zengin ve karmaşık yönleri bulunan bu alanda birlikte oluşturulabilecek bir bilgi birikimine gereksinim duyduğumuz açıktır. Bu nedenlerle, sadece travmatik stres sorunları ile değil, duygudurum bozuklukları, anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluklar başta olmak üzere psikiyatrik sorunlar geniş bir yelpazede tartışılacak, bu sorunların toplumsal izdüşümleri araştırılacaktır.

7. Ruhsal Travma Toplantısı, daha önceki Ruhsal Travma Toplantılarının olduğu ve bilimsel programda örnekleri sergilendiği gibi, farklı disiplinlere mensup uzmanların görüş, düşünce, çalışma ve deneyimlerinin paylaşılıp tartışılacağı bir ortamı sağlayacaktır.

Şiddetin gündelik hayata her düzeyde kaynaştırıldığı bir çağda, gelin hem mağduru, hem tanığı, hem öznesi olduğumuz 'Toplumsal Travmaların sonuçları ve karmaşık-Travma Sonrası Stres Bozukluğu' ile baş edebilmenin yollarını araştırmak, bu doğrultudaki ortak yolculuğumuzu daha da kuvvetlendirmek için 30 Kasım - 2 Aralık 2012 tarihlerinde yüzyılların köprüsü İstanbul'da buluşalım

Yukarı
 

ICP 2012

The 30th International Congress of Psychology

Psychology Serving Humanity

Cape Town,

22 - 27 Temmuz 2012

http://www.icp2012.com/

Yukarı
 

EMDR: “A Healing Pathway ”


13th European EMDR Conference.
14 – 17 Haziran, 2012.
Madrid, Spain.

Yukarı
 

5th Biennial Conference of the International Society for Bipolar Disorders

14 & 17 Mart 2012, İstanbul - Türkiye

http://www.isbd2012.org/


Yukarı
 

International Society for Theoretical Psychology

14th Biennial Conference

27 Haziran-1 Temmuz 2011

http://www.istp2011.net/

 

 

 

 

Yukarı
 

University of Tampere

Community, Work and Family IV International Conference

19-21 Mayıs 2011

 

Yukarı
 


Training and Research in Self Psychology (TRISP) Foundation

Bystanders No More: Psychotherapeutic Dialogues for the Politically Silenced

13-15 Mayıs 2011

http://www.trisp.org/workshops.html

 

Yukarı
 

International Association for Cognitive Psychotherapy

7th International Congress of Cognitive Psychotherapy

2-5 Aralık 2011

http://www.iccp2011.com/

Yukarı
 
 
 
Üye olmak istiyorum   Şifremi unuttum
    Aktivasyon kodu
Psikoloji Bilimine Yön Vermiş Kişiler
Uzun ve psikoloji dünyasına etki bırakmış bir kariyer sahibi olan H. Eysenck, temel olarak kişilik kuramları, kimliğin oluşumda genetik rol oynayan etkenler ve de Irklar ve Zeka ilişkisini irdeleyen çalışmalarıyla bilinir...
 
Milgram deneyi ile tanınan Amerikalı bir sosyal psikolog olan Stanley Milgram, özellikle otorite ve sadakat ilişkisiyle ilgilenmiştir. Orjinal öne sürdüğü fikir, otorite etkisi altında bir çok bireyin insandışı kabul edilebilecek...
 

Fransız psikanalist Lacan, edebi kuram-felsefe ve psikanaliz arasındaki köprüyü sağlamlaştıran düşünürlerdendir. Post-yapısalcı felsefe geleneğini yakından etkilemiş olan Lacan, özünde bilinçdışı ve psikanalitik kavramlara...

 
Piaget, kişisel gelişim süreçleri ile yakından ilgilienmiştir. Genetik epistemoloji olarak da adlandırılabilecek teorisi içerisinde bilişsel ve entellektüel gelişim süreçlerini çalışmıştır...
 
Amerikalı sosyal psikolog Leon Festinger, sosyal ağları ve bu ağlar içindeki bağları çalışmış, sosyal karşılaştırma ve bilişsel tutarsızlık gibi kuramları ortaya atmıştır. Bilişsel tutarsızlık kavramı ile...
 
Türkiye'de Psikoloji Yayınları/Kaynakları/Dergileri
Adli Psikiyatri Dergisi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp ve Psikiyatri Anabilim Dalları ile Adli Bilimciler Derneği tarafından çıkartılan, 3 ayda bir yayınlanan, internet adresinden makale özetlerine ulaşılabilecek adli psikiyatrı dergisi.
Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
3 ayda bir yayınlanan ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin bilimsel yayını olan bu derginin 2003-2006 yılı arası içeriğine internet adresinden ulaşmak mümkün.
Klinik Psikiyatri Dergisi
1998 yılından beri yayında olan bu derginin tam metinlerine sitenin internet adresinden ulaşılabilir, 3 ayda bir çıkmaktadır ve ücretsizdir.
The Turkish Journal of Pediatrics
2002'den bu yana yayınlanmaktadır, yılda ortalama 6 defa çıkar, içeriklerine internet adresinden ücretsiz ulaşılabilir.
Türk Psikoloji Dergisi
Türk Psikologlar Derneği tarafından çıkarılan bu derginin kısmi içeriğine internet adresinden ücretsiz ulaşmak mümkün. 1985 yılından bu yana yayınlanmakta.