Çocuklar

Çocukların Gelişim Yolculuğu

Pınar Fidancı tarafından

Pınar Fidancı

Psikoloji lisans ve gelişimsel psikoloji yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladı. İzmir 'de çocuklarla çalışıyor.

Tüm biyografi için
 
18 Mart, 2011
Özel Öğrenme Güçlüğü: Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli Ve Dispraksi - Gelişim Dönemlerine Göre Semptomlar
Özel Öğrenme Güçlüğü; Okul Öncesi Çağı, Ilköğretim Dönemi, Ergenlik Ve Yetişkinlikte Belirtiler
 

Popülâsyon içinde görülme sıklığı %10-15 olan Özel Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG), öğrenmenin belirli alanlarında görülen nörolojik kökenli, gelişimsel bir bozukluktur. ÖÖG yaşayan bireylerin genel bilişsel düzeyi normal/normalin üstündeyken, spesifik bilişsel fonksiyonlardaki güçlükler bu bireylerin genel performansını pek çok alanda aşağı çekerek gerçek potansiyellerini gösterememelerine, akademik hayatlarında sorunlarla karşılaşmalarına, akabinde travmatik öğrenme deneyimleri ve duygusal problemler yaşamalarına neden olur.

Özel Öğrenme Güçlüğü’nün ilk belirtileri okul öncesi dönemde dahi gözlemlenebilmesine karşın,  sorunlar, genellikle çocuk ilkokula başlayıp harfler, rakamlar, sembollerle yoğun olarak çalışmaya başladığında fark edilir. “Çok zeki ama hala okumayı sökemedi”; “İfadeleri çok düzgün, çok akıllı bir çocuk ama yazısını okumak imkânsız/ters yazıyor”; “Çok yaratıcı ama okuması çok yavaş ve harfleri karıştırıyor”; “Harika okuyor yazıyor ama matematikte en kolay soruları bile çözemiyor” gibi ifadeler ÖÖG yaşayan çocukların ailelerinden sıklıkla duyduğumuz cümlelerdir. Farklı öğrenen bu çocuklar spesifik güçlükleri nedeniyle okuldaki pek çok derste sorun yaşarlar, tutarsız ve değişken performans sergilerler. İyi okuyamayan bir çocuk matematiği çok iyi anlasa bile problemleri düzgün okuyamadığı için matematikte de başarısız olur; sembolleri karıştıran bir çocuk aritmetik işlemlerini ters yapar; ya da yazma güçlüğü olan bir çocuk konulara hâkim olsa da okunaksız yazısı nedeniyle sınavlardan düşük not alır... Bu duruma organizasyon güçlükleri, kısa, uzun ve çalışan bellek sorunları, dikkatsizlik, duygusal ve sosyal sorunlar da eklenince akademik problemler daha da ciddi bir boyut kazanır.

Farklı Özel Öğrenme Güçlüğü tipleri okuma alanında “disleksi”, yazma alanında “disgrafi”, matematik becerilerinde “diskalkuli” ve sözel olmayan alanda “dispraksi”dir. Çocuk, bu ÖÖG çeşitlerine ait semptomlardan sadece birini gösterebilirken, semptomlar farklı kombinasyonlar (disleksi + disgrafi; disgrafi + diskalkuli gibi) halinde de görülebilir.

 

 

 

Okul Öncesi Dönemde Belirtiler

Okul öncesi dönemde tespiti yapılan Özel Öğrenme Güçlüğü’nde çok daha hızlı ve etkili yol alınabilirken, konuyla ilgili uzman ve bilginin ülkemizde henüz yeterince yaygın olmaması nedeniyle bu vakalar çoğunlukla atlanır. Okul öncesi dönemde aile ve öğretmenlerin aşağıdaki semptomlara karşı duyarlı olmaları kritiktir;

· Geç konuşma, telaffuz/artikülâsyon sorunları,

· Kısıtlı kelime bilgisi; isimlendirme/hatırlama ile ilgili güçlükleri,

· Temel kelimeleri karıştırma,

· Temel kavramları öğrenmede (özellikle sınıflandırma ve sıralama becerileri ile ilgili) güçlükler (renk, sayı, haftanın günleri, benzerlik, farklılık...)

· Kelimeleri ters söyleme ya da hecelerin yerini değiştirme (teşekkür→tekeşşür; beşiktaş→bekiştaş; mavi→vami...)

· Konuşurken benzer sesleri karıştırma (f/v; m/n; b/m...),

· Gecikmiş el tercihi,

· İnce motor becerilerde (özellikle resim ve çizimlerle kendini gösteren), öz bakım becerilerinde ve sosyal becerilerde güçlükler/gelişimsel gecikme,

· Koordinasyon güçlükleri (ip atlama, bisiklete binme),

· Zaman – mekân – yön ile ilgili güçlükler (dün/bugün/yarın, inmek/çıkmak, ayakkabıları ters giymek, kitabı ters tutmak),

· Sözlü yönergeleri alma ve uygulamada güçlük,

· Dikkat ve konsantrasyon güçlükleri.

 

 

İlköğretim Döneminde Belirtiler

İlköğretim dönemi sorunların artık okulla birlikte daha da belirgin olduğu zamandır. Bu dönemde gözlemlenen semptomlar;

· Yaşıtlarına kıyasla düşük akademik başarı, inişli çıkışlı performans,   

· Sayı/sembol/harf/ses kavramlarını anlamada ve ilişkilendirmede güçlükler,

· Geç okuma; hatalı/yavaş okuma,

· Uzun/yeni kelimeleri okumada ve okuduğunu anlamada ve anlatmada güçlükler,

· Benzer görünüşteki harf, rakam ve sembolleri karıştırma (b/d/p/g; noktalı harfler; 6/9; +/x...),

· Okurken ve yazarken benzer sesteki harfleri karıştırma (f/v; m/n; b/m...),

· Okurken ve yazarken hecelerin yerini değiştirme (ve/ev; gibi/bigi...),

· Okumada kelimelerin sonunu yanlış söyleme/uydurma, satır atlama,

· Okuma ve yazıda harf, hece, sözcük atlama, ters çevirme, ekleme, birleştirme, uydurma,

· Okunaksın/yavaş/karmaşık/ters yazı; bakarak yazmada ve diktede zorlanma,

· Yazılı ifade güçlükleri,

· Dağınık defter düzeni; imla ve noktalama hataları (büyük-küçük harf); bozuk satır düzeni (yukarı ya da aşağı kayan); uygun büyüklükle yazamama,

· Matematik sembollerini, kavramlarını ve geometrik şekilleri öğrenmede zorlanma, karıştırma,

· Matematikte eldeleri unutma, işleme ters taraftan başlama, işlem yapmadan doğrudan sonucu yazma,         

· Özellikle çarpım tablosunu, kesirleri, grafikleri, ölçüm ve olasılıkları öğrenmede güçlük,

· Saat, zaman, tarih kavramlarını öğrenmede zorluk,

· Sıralama becerileri, yönergeleri takip etme ve organizasyon yapma ile ilgili güçlükler,

· Kısa süreli dikkat aralığı; konsantrasyon ve bellek güçlükleri.

 

 

Ergenlik Dönemi ve Yetişkinlerde Belirtiler

Ergenlik döneminden önce tanılanan ve bu konuda destek alan Özel Öğrenme Güçlüğü vakaları, yukarıdaki akademik zorlukların pek çoğunda aldıkları desteğin nitelik, süre ve yoğunluğuna paralel olarak belirli ölçülerde ilerleme kaydederken ÖÖG’nün izleri aşağıda sayılan alanlarda, hiçbir destek almamış bireylerde çok daha yoğun olmak üzere gözlemlenmeye devam eder;

· Derste not tutmada zorluk,

· Dinlediğini/okuduğunu kavramada güçlük,

· Bellek güçlükleri,

· Konularda önemli olan noktaları belirleyemeyip gereksiz ayrıntılar içinde kaybolma,

· Yetersiz kelime bilgisi ve edinilmiş bilgi,

· Çalışmaya başlayamama; çalışırken çok çabuk dağılma; dikkatsizlik,

· Noktalama ve imla hataları,

· Düşük hızda ve yetersiz nitelikte okuma, yazma,

· Okunaksız, hatalı yazı,

· Düşünce ve ifadelerini organize etme, planlama, özetleme ve düzenlemede zorluk,

· Yabancı dil öğrenmede zorluk,

· Bilgiler arasında ilişki ve hiyerarşi kurma güçlükleri,

· Soyut kavramları anlamada zorluk,

· Okuma/yazma/matematiğe karşı ilgisizlik, isteksizlik,

· Zamanı kullanamama,

· El-göz koordinasyon güçlükleri,

· Yön bulamama,

· Organizasyon güçlükleri (dağınıklık, randevuları kaçırma, plan yapamama),

· Sıralama güçlükleri (kelime, fikir, dosya, sözlük...)

Tüm bu belirtilere ek olarak yaşanan akademik zorluklara paralel olarak gerçek potansiyellerini gösteremediklerinin farkında olan çocukların, tekrarlanan başarısızlık sonucu motivasyonları düşer, öz güvenleri incinir, aile, okul, sosyal ilişkileri hasar görür, sıklıkla duygusal sorunlar ve davranış bozuklukları gözlemlenir. Ergen ve yetişkin ÖÖG vakalarında “ben kendimi ifade edemiyorum”, “ben kendimi gösteremiyorum”, “ben farklıyım/tuhafım” cümleleri hâkim negatif kognisyonları yansıtır.

Doğru tanı ve değerlendirme doğru müdahale ve desteğin şüphesiz ilk ve en kritik adımını oluşturmaktadır. ÖÖG yaşayan bireyler tüm eğitimleri boyunca, psiko-pedagojik terapiye, akademik desteğe ve farklı değerlendirilmeye ihtiyaç duyarlar. Gerçekte farklı düşünme, yaratıcılık, geniş ve zengin hayal gücü, ilginç ve özel ilgi alanları, gelişmiş sağ beyin fonksiyonları, sanata yatkınlık gibi pek çok güçlü özelliğe sahip bu bireylerin özgüvenlerini koruyup öne çıkarmak da terapi sürecinin mutlaka önemli bir parçasını oluşturmalıdır.

            

Bu yazı, 18.03.2011 tarihinde Uzman Psikolog Pınar Fidancı tarafından yazılmıştır. Yazara kaynak gösterilerek kullanılabilir.

 
Etiketler:
Özel, Öğrenme, Güçlüğü, Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli, Disparksi, Tanı, Semptom
Bu yazı toplam 92010 kez görüntülenmiş.
 
Yorumlar
 
Ogrenme guclugu
Nilay tarafından 23 Mart, 2017 - 09:42:05 tarihinde gönderildi.

6 yaşındaki kizim ogrenme sorunları yaşıyor okul öncesi okulunda ne yapmam lazim

 
oğlum
FÜSUN tarafından 12 Kasım, 2015 - 10:08:52 tarihinde gönderildi.

Pınar hanım , ocak-2000 doğumlu oğlum özel bir kolejde anasınıfından beri okumakta şuan 10. sınıf öğrencisi.9.sınıfa kadar yabancı dil ve diğer derslerde sıkıntı yaşamıyorduk.ancak 9. sınıfdan itibaren ders başarısında özellikle yabancı dil ve matematikte , bu senede olmak üzere başarı düşüşü var. okula gitmek istemiyor.çalışmak istemiyor.zayıf aldığında umursamaz tavır takınıyor.Zayıf not aldıkça kendine güvenini de yitiriyor.Bu nedenle de okula gitmek onun için işkence haline dönüşüyor.
Yukarıda ergen için sıraladıklanızdan aşağıdakiler oğluma uyuyor.
· Derste not tutmada zorluk,Dinlediğini/okuduğunu kavramada güçlük,Bellek güçlükleri, Konularda önemli olan noktaları belirleyemeyip gereksiz ayrıntılar içinde kaybolma,Çalışmaya başlayamama; çalışırken çok çabuk dağılma; dikkatsizlik,Okunaksız, hatalı yazı,Düşünce ve ifadelerini organize etme, planlama, özetleme ve düzenlemede zorluk,Yabancı dil öğrenmede zorluk,Okuma/yazma/matematiğe karşı ilgisizlik, isteksizlik,Zamanı kullanamama.
Lütfen yorumlanızı benimle paylaşırmısınız.
teşekkürler.

 
Anlayamıyorum
İlkay tarafından 6 Kasım, 2015 - 08:57:16 tarihinde gönderildi.

Merhaba,
28 yaşindayim.8yıldır ayni isyerinde calisiyordum.Gecen ay is degisikligi yaptim yaklasik 1 aydir egitim aliyorum ama hem soylenilenleri unuttuyorum hemen aninda ve zaten anlamiyorum defalarca kez gösterildi not tutuyorum herseyi tek tek en ince ayrintisina kadar ses kaydi yapiorum anlamak icin ama artik onlarda anladi problem oldugunu neden anlamiyosun defalarca gosterdik diye yorum yapiyor...konuyla ilgili yardim olur musunuz?, ne yapmayilim? Tedavi nerde nasil olur?..

 
dikkat eksikliği
derya tarafından 1 Ekim, 2015 - 18:25:00 tarihinde gönderildi.

merhaba pınar hanım benim 2.sınıfa giden bir kızım var anaokulunda öğretmeni dikket sıkıntısı olabilceğini bir doktara göstermemizi istedi doktora kızımı götürdüğümde okula başlamadığı için okula başladıktan sonra takip etmemizi söyledi okula başladı 1.sınıfta öğretmenleriyle ve rehber öğretmeniyle görüşmemde söylediğimde olmadığını belirtiler fakat kızım okurken yutkunarak okuyor bir konuyu anlatırkende aynı şekilde matematik dersimiz de problemleri çözmede ezberlemede sıkıntısı var öğretmen sıkıntımızdan dolayı okul değişikliği yaptık bu hafta yeni öğretmeni dikkat sıkıntısının olup olmadığını sordu daha öncelerde söylendiğini fakat diğer okulda görüşmelerimde olmadığını kendiminde yukarıda anlatmış olduğum şekilde eksikliklerinin olduğunu anlattım kendisi gözleyerek bilgi vericek tarafıma bu konuya cok üzüldüğüm için napmam gerektiğinide tam olaraka bilmediğim den tesadüfen yazınızı okudum ve yazmak istedim not olarak şunuda belirtmek istiyorum 5 senedir babasıyla ayrı yaşamaktayız o konularla ilgili cok kafasında olaylar tuttuğunu düşünüyorum bazen kendiliğinden anlatmaya başlıyor bazende sorduğumuzda hiçbir şey anlatmaz bundan dolayı bir durum olabilirmi birde normal hayatta 2 kişilik bir konuşmada veya sohbette yaşından olgun konuşmaları ve kelimeleri doğru yerde kullanmakta benim aklıma gelmeyen cümleler ve cevaplar vermekte bu şekilde gördüğüm için ve derslerinde böyle bir sıkıntı yaşadığından dolayı bir tedirginliği oldu ve size danışmak istedim

 
artikülasyon mu disleksi mi?
ahmet aksoy tarafından 10 Mayıs, 2015 - 00:43:18 tarihinde gönderildi.

oğlum ömer yağız aksoy,6 yaşında.iki yıldır anaokulana gidiyor,sosyal ve zihinsel olarak yada biyolojik olarak bir sıkıntı yok,19 mayıs ve hacettepede incelemeler yapıldı,geç konuştu,artikülasyon dendi ,son 9 aydır konuşma terapistine gidiyoruz,sesleri çıkarıyor,heceleri çıkarıyor ama kelimeleri kendi kurguladığı gibi söylüyor,hızlı konuşuyor,zaman zaman dikkat dağınıklığı var,resime ilgisi yüksek ama yazı ve resimleri ilk yaptığı dönemde çok karışıktı,kendi şekillere anlam yükleyip kelime yerine koyabiliyor,ilkokula başlayacak,ama yerine ada,ali yerine adi vb kelimelersöylüyor,bugün yerine yarın diyor,ayakkabılarını hep ters giyoyor,ama öz güveni yüksek,biz özellikle şunu çözemedik kelimeleri konuşurken yanlış ama hece çalışmalarında doğru telafuzları var,doğru telafuzlerı hayata nasıl geçirebiliriz,okula başlayınca okuma çalışmaları işe yarar mı?geriletirmi?artiklüsyon bozukluğu için bize önerebilceğiniz bir kişi var mı?lütfen yanıtınızı burada yayınladıktan sonra email adresime de atarmısınız,saygılar,şimdiden ilginiz için teşekkür ederim.

 
Yardım Edin
şendağ sağcan tarafından 11 Mart, 2015 - 22:32:55 tarihinde gönderildi.

Merhaba Pınar hanım 27 temmuz 2010 doğumlu Evrim Ata isminde oğlum hala yarım konuşuyor bazı kelimeleri ters söylüyor bisiklet bedallarını kullanmıyor ilgisi yapboz ve hayvanlar çiftlik 2011 doğumlu bir kızım ve 2007 doğumlu bir kızım daha var sebebi 3.çocuk olabilirmi ne yapmalıyım doktora gittik anaokulu önerdiler anaokulu b problemleri aşmamıza yardımcıolurmu lütfen yardım edin şimdiden teşekkürler

 
seray kutay tarafından 8 Şubat, 2015 - 22:41:49 tarihinde gönderildi.

merhabalar pınar hanım benim 9 yaşında üçüncü sınıfta okuyan bir kardeşim var tam olarak teşhis konulamadı fakat bir rehabilitasyon merkezinde özel eğitim alıyor okuma yazmada güçlük çekiyor matematiğide cok iyi değil el becerileri zayıf örneğin ayakkabı bağlayamaz ve gömleklerini doğru ilikleyemez müziğe ve spora yeteneği var kelime ve kavramları arada ters kullanır sizce yapmamız gereken sey nedir

 
Meryem tarafından 6 Şubat, 2015 - 03:14:31 tarihinde gönderildi.

merhaba Pınar abla ben 21 yaşındayım PAmukkale üniversitesinde Sosyal bilgiler öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim.bazen sayıları kelimeleri yanlış okuyorum ya da yerlerini karıştırıyorum örnek verecek olursam 1998 i 1989 gibi Beyza'yı beyaz gibi okuyorum. Son zamanlarda da sıklıkla başıma gelen durum şudur dijital saatlerde 19.55 vb. okurken 1955 şeklinde okuyorum. Bende hep yanlış giden bir şeylerin olduğunu düşündüm ama anlam veremedim.Tam anlamıyla istediğim başarıları yakalayamadım. Hep kendimi gerçekleştirmeyi bekledim ama bir şeyler eksikti. ben sabah kalkıp mutfağa giderim kahvaltı hazırlamaya, ocağı açıp tavayı koyarım üzerine, o anda dün yıkamış olduğum ıslak çamaşırlar aklıma gelir ve ocağı açık bırakıp çamaşırları sermeye giderim çamaşır sererken de aklıma bir şey gelir onuda yarım bırakırım. Ve bu gibi durumlar ders çalışırken de gelir başıma. Pskiyatrise gittim ygs ye hazırlanırken ama açıkçası benimle çok ilgilenemedi. sınavlarda özellikle ygs ye hazırlık dönemimde soruları hep yanlış okurdum. bazen bana anlatılan bir konuyu çok tersten anlayabiliyorum. yine başıma gelen bir şey nedeniyle internette araştırma yapıyordum sizi buldum beni yönlendirirseniz sevinirim.

 
kerem parlakgumus tarafından 11 Ocak, 2015 - 08:03:19 tarihinde gönderildi.

ÖÖG nedir? nasil olur.
cunku bende DEHB var, dolayisiyla ÖÖG DE VARMIS, BUNU NASil yenebilirim?

 
yardım
emine tarafından 10 Ocak, 2015 - 15:51:33 tarihinde gönderildi.

ben 20 yaşında üniversite öğrencisiyim. bu zamana kadar hep anlamakta sıkıntı çektim. sürekli çaba göstermem lazım bir şeyleri iyi yapmak için. dikkat dağınıklıgım cok fazla , karsımdakini dinleyemiyorum dinlesemde anlamakta güçlük çekiyorum. çok unutkanım sürekli kontrol etmem lazım. yazım çok kötü dıştan okurken okuyamıyorum cok kitap okumama ragmen ancak yavaş olursa okuyabiliyorum . matematikte ilkokul vasattı lisede düzeltebldim çünkü en ince ayrıntısına kadar inerek oldu. kelimeleri yanlış söylüyorum cümlelerim tersten bile olabiliyor çogu kez devrik harfler bile yerleri değişik oluyor.soyut olan şeyleri anlamıyorum .özlü sözler ask sözleri anlamıyorum aslında bana bir anlam ifade etmiyorlar. kendimi anlatamyorum sürekli yanlış anlaşılıyorum acıklama yapmak zorundayım. okulda cok calışsamda iyi olamıyorum cunku bilgimi aktaramıyorum. konuyla alkası olmayan seyleri araştırıyorum genellikle gereksiz şeylere ilgim fazlaymış.farklı oldugumu söylüyorlar bana öyle geliyor ama yetersiz hissediyorum.
not: bunu yazarken bile sürekli yanlışmı doğru mu diyerek kontrol ettim .

 
Disleksi öğrencim
Hülya yılma tarafından 8 Ocak, 2015 - 15:35:36 tarihinde gönderildi.

Ben 2.sınıf öğretmeniyim.Disleksi öğrencim var aile özel eğitim aldırmıyor.seneye vereceklerini söylüyor.matematiksel becerimiz işlemsel değil problem çözmede ve tek başına yapmada .nasıl geliştirebilirim.dheb planını nasıl yapabilirim.okumada sorun yok.yazı biraz sıkıntılı.

 
20 aylık kızım
Ayse tarafından 1 Ocak, 2015 - 01:45:16 tarihinde gönderildi.

Merhaba. Benım 20 aylık bir kızım var. Benım 2. Ci cocuğum. Akranlarını gördükçe ve dıger kızımın bebeklığıyle kıyasladıgımda kızımın öğrenmede zorluk yaşadığını farkettım. Örneğin 4 ay geç yürüdü bunu açıkcası cok onemsemedım ama suan sadece 5-6 kelıme kullanabılıyor. Cok tekrar etmeme rağmen hıc yenı kelıme veya hayvanların seslerını öğretemıyorum. Veya geometri sekıllerı koyması gereken kutuculara hıc doğru seklı doğru kutuya yerlestıremıyor. Esım hatta bu cocuk hıc büyümüyor demeye basladı. Kızımı kımseyle kıyaslamak ıstemıyorum ama ılerıde bunların onun ıcın problem olmasından endıselenıyorum. Ne yapmalıyım lütfen yardımcı olun.

 
hiperaktif
muhendis tarafından 25 Aralık, 2014 - 19:50:09 tarihinde gönderildi.

24 yaşındayım 7 yıldır hiperaktivite ve dikkat eksikliği tanısıyla tofranil adlı ilacı kullanıyorum. Liseden sonuncu mezun olmama rağmen bu ilaç desteğiyle muhendislik kazandım ve okudum. Yalnız sorunum şu zaman zaman kelime sonlarındaki ekleri karistiriyorum. Önce soyleyecegim kelimenin sonuna sonra soyleyecegim kelimenin sonundaki eki ekliyorum. Düşündüklerimi anlatmakta güçlük çekiyorum konuşurken siralama sorunu yaşıyorum. Sayıları yazarken de ilk basamağı yazmayı genelde unutup ikinci basamakla başlıyorum. Belirtiler tutuyor mu tutmuyor mu anlayamadım. Şimdiden teşekkürler.

 
Yardımmmmmm
Aysegul tarafından 5 Aralık, 2014 - 12:24:40 tarihinde gönderildi.

benim oğlum 8 Yaşında 3.sınıfa gidiyor zeki ve bilinçli,sezgisi çok kuvvetli fakat öğretmeni hep sallıyo soruları çözerken diyo,ben ilgilenmezsem çok başarısız bende bıktım artık hergün Okuduğu halde okuması Zayıf Yazısı önce güzeldi çok bozuk anlatıyorum önemsiyor gibi duruyor fakat hiç umursamıyor bildiği halde yanlış yapıyor yada yanlışımı okuyor bilemiyorum biraz umursasa başarılı olacağını düşünüyorum dikkateksikliği olmadığını rehber öğretmen söyledi ama bir sorunu OLDUĞUNU düşünüyorum yardım lütfen

 
merhaba
melek tarafından 29 Kasım, 2014 - 13:41:18 tarihinde gönderildi.

pınar hanım iyigünler benim 13 yaşında oğlum var 7. sınıfa gidiyor akıllı bir çocuk ama plan yapamıyor ,yapsada uygulamıyor çoğu şeyi önemsemiyor ,hayata karşı çok yavaş ,önemsiz,ders notları gittikçe düştü bu yıl dershaneye gittiği halde 8. sınıf sınavın(sbs) olayının farkında ,öneminde değil yazıları çok çirkin bu yaşında bile önemsiz yazıyor.dikkati çok çabuk dağılıyor derse oturduğu zaman 10 dk bir kalkıp su içme ,tuvalet, saate bakma bahanesi ile kalkıyor biz konuşunca tamam diyor ama ertesi gün yine aynı ne yapmam lazım hangi branşta bir uzmana götürmem lazım lütfen yardım edermisiniz

 
öğrenme güçlğü
NALAN tarafından 28 Kasım, 2014 - 17:53:06 tarihinde gönderildi.

Meraba pınar hanım.
oglum birinci sınıfa gidiyor.ders çalışmakta zorluk çekiyoruz.n,rl,t,m harflerini karıştırıyor.okuma yapmaktan hoşlanmıyor.acaba verdigi tepkiler norma mi?

 
Korkuyorum
Nermin akyildirim tarafından 27 Kasım, 2014 - 03:36:59 tarihinde gönderildi.

Pinar hn merhaba. Bu konuda intte bir cevap bulabilecegimi iyiki varsiniz tsk. Benim 6 yasinda bir oglum 1 yasinda konusmaya basladi.1.5 yasinda ise akici duzgun kelimeler dogru siralamalarda cumleler kurma basladi. Sikintim oglum her ne yapti isem renklerin adini cok iyi biliyor. Goster diyince siyah haric her rengi gosteremiyor. Ana okulu icin koleje verdik. Simdi sayilara basladilar. 1-5arasi rakamlari ogreniyorlar. Cok duzgun yazabiliyor 3 yaz diyoruz. 1 yaziyor. Gordugunu cok guzel duzgun olarak yazabiliyor. Sunu yap dediginde yapamiyor. Ben ve esim calisiyoruz. 3 muzde ayni saatte evs giriyoruz. Etrafinda veya televizyond gordugu herseyi bizd cok net anlatibiliyor. Hatta kendisi senaryolar yazip bunu oynayabiliyor. 6 yasina girene kadar altin cisini gece gunduz kaciriyordu daha yeni birakti. Ana okul oncesi 1 sene kres donemi oldu bu sirada anneanne ve dedeyle buyudu. Bizim sorunumuz sizce nedir.corlu da bu sekilde destek alabilecegimiz doktor yok. Bizim ist. Gelip bir destek almamiz gereklimi oglum sizce hastami yada ben sorunu cozebilirim bu arada surekli resim yapiyor. Birde esimin 2halasinin torinlarda beyinde ur cikti. Ve amiliyatla alinmisti. Bunun genetik olma ihtimali varm. Oglum okulda basarisiz oldugu dusundugu icin cogu zaman okula gitmek istemiyor. Son olarak otururken televizyon seyrederken herhangi bos durdugu zamanlarda parmaarini surekli sanki birseyler parmaklariiyla sauarmis gibi sureklo hareket ettiriyor.cok uzattim ne olur kusura bakmayin bana yardim ve yol gostermenizi rica ediyorum oglumu size anlatmaya calistim oglum hastami derdi nedir cevap yazar iseniz sevinirim tsk iyi geceler

 
Pınar Fidancı tarafından 22 Kasım, 2014 - 08:10:33 tarihinde gönderildi.

"Belirtiler uyuyor" merhaba,

Belirtiler gerçekten de disleksiyi düşündürüyor, fakat bambaşka bir durum da olabilir yada hiçbir şey olmayadabilir, tabi doğru tanı ve değerlendirme aşamaları gerekiyor, uzaktan yorum yapmak mümkün değil. Disleksiyle çalışan bir yakınınız olduğuna göre bu kaçırılmayacak bir fırsat, rahatça durumunuzu anlatıp size yol göstermesini isteyebilirsiniz, asla ayıp yada yanlış birşey değil bu, çok özel insanlar olurlar disleksikler, ne yazık ki kendilerini aptal yada tembel zannederler, fakat doğru şekilde desteklendiklerinde hem güçlüklerinin üstesinden gelir hem de farklı düşünme becerileri ve yaratıcılıklarıyla müthiş işler çıkarırlar. Yardım almakta tereddüt etmeyin, yakınınızdan yada bu yine de sizin için zorsa bir başka uzmandan..

 
Pınar Fidancı tarafından 22 Kasım, 2014 - 07:59:20 tarihinde gönderildi.

Nisa Hanım merhabalar,

Dispraksi oldukça zor ayırt edilebilen, çok farklı bir ÖÖG tipi. İlk tanı aşaması çok çok önemli, şu aşamada İstanbul'da bu konuda uzmanlaşmış kişilerden yardım almak iyi bir fikir.


Asiye Hanım selamlar,

Oğlunuz için disleksiyi iyi bilen bir uzmandan yardım almalısınız, okumayı ve dolayısıyla diğer alanlardaki öğrenmeyi olumsuz etkileyen, öğrenme süreçlerinde ters giden nedir, önce bu belirlenmeli, ve bu sonuçlara göre özel eğitimle destek alması planlanacaktır.

 
Pınar Fidancı tarafından 22 Kasım, 2014 - 07:51:29 tarihinde gönderildi.

İncilay Hanım merhaba,

Dikkat eksikliği ve diskalkuli ile ilgili değerlendirme yapmakta mutlaka fayda var, bazı şehirlerde ulaşabileceğiniz doğru uzmanlarla ilgili tavsiyeler yazmıştım diğer yorumlarda, çocuk psikiyatri bölümü olan üniversite hastanelerine de başvurabilirsiniz, öncelikle bir sorun var mı, varsa tam olarak nedir çok detaylı araştırılmalı.


Esma'cığım merhaba,

İstanbul'da hocam Prof. Ümran Korkmazlar'dan yardım alabilirsin, alanın duayenidir.

Sevgiler..

 
Pınar Fidancı tarafından 22 Kasım, 2014 - 07:44:32 tarihinde gönderildi.

Reyhan Hanım merhaba,

Ters yazma disleksi/disgrafide en belirgin karşılaştığımız özelliklerden.. Tabi tek kıstas değil yada mutlaka olmak zorunda da değil. Amerika'da disleksi ile ilgili yardım, destek ve yapılanmalar çok çok gelişmiş durumda. En bilinen kurumlardan birkaçını ekliyorum, mutlaka iletişime geçip bilgi ve yardım almalısınız;

http://www.ncld.org/

http://ldaamerica.org/


Erdinç Bey selamlar,

Her konuşma bozukluğunda hemen ÖÖG'yi düşünmüyoruz ama akılda tutuyoruz. Bu yaşta 10'a kadar saymada yazdığınız gibi bir zorluk, problem olarak değerlendirilemez henüz, fakat olumsuzlar için ürettiği ilginç kullanım düşündürücü, sesleri tam çıkarma ve akıcı konuşma da bekliyoruz bu yaş grubunun özelliğinde malum. Ailede disleksik olan, yada tanı almamış olsa da olabileceğini düşündüğünüz bireyler varsa o takdirde şüphe biraz daha artıyor. Okulöncesi yaş grubunda disleksiyi tanılamak oldukça zor, herhalükarda normal gelişimin dışında giden bir seyir olduğu görülüyor, gelişimi iyi bilen ve bu konuya da özellikle okul öncesi döneminde hakim bir uzmanla görüşmeniz çok iyi olur, yakalarsanız çok erken bir tanı ve yapılabilecek çok çok şey var bu kadar küçük yaşta. Gelişimsel becerilerde eksik yada geriden gelen neler var bunların tespiti yapılıp uygun hedef çalışmalar belirlenmeli, AGTE, Peabody, Denver, Stanford gibi testler yapılabilir, Portage yöntemiyle çalışan uzmanlar da çok iyi destekleyeceklerdir. Öğrenme ortamını ve uyaranlarını zenginleştirerek, çoklu zeka ve aktif öğrenme yöntemlerini kullanarak işe başlayabilirsiniz, Duyumarket'te çok iyi oyun ve oyuncaklar bulabilirsiniz, Anne Oyuncak'ta da öyle.. Fakat öncelikle gelişimi desteklenmesi gereken alanlar belirlenmeli, iyi bir uzman size yardımcı olacaktır.

 
sorunum ne?
ilknur tarafından 21 Kasım, 2014 - 21:53:10 tarihinde gönderildi.

Baştan anlatmak istiyorum. Ben anasinıfina ya da kuran kursuna gitmedim. 1. Sınıfta iken ilk sınavda cümleleri sağdan sola yazmaya başlamişım . Sanki sayfanın ayna görüntüsünü almış gibı.hatırladıgim kadarı ile o sirada nasıl yazilacagini hatirlayamamiştim.sonra ben okumaya zor geçmışim. Suan 18 yaşimdayim ve hala okumakta zorlaniyorum. Yani kelime sonlarindaki ekle ya okumuyorum yada yanlıs okuyorum.okulda matematigim hep 5 (işlem hatalari yapmadigım sürece tabi) türkçem 3 ve yabanci dil 3 idi.basit şeyleri cok basit unuturum, paragraf soruları ışgence gibi geliyor,paragraflara konsantre olamam, Ben artik bu durumdan çok sıkıldım.ama bunlarin yaninda hızli işlem yaparim, iyi karakalem yaparım :) bu sene ygs sinavina girecegim.benim sorunum ne?yardimci olursanız sevinirim.

 
Hande tarafından 18 Kasım, 2014 - 18:20:13 tarihinde gönderildi.

16 yasindayim ve lise 3 ogrencisiyim. Yazi yazarken surekli harflerin yerini yanlis yaziyorum. Farkedip duzeltiyorum guya ama yine yanlis yaziyorum, 6 kere silip duzeltmeye calistigim oluyor. Yaklasik 2 senedir var bu. İlkokulda okumayi ilk cozenlerdenim fakat suan en basit seyleri bile anlamiyorum ve her seyi hemen unutuyorum. Konusurken olay sirasini bile karman corman anlatiyorum. Kelimelerin sirasini da karistiriyorum mesela mavi cizgili tisort yerine tisort cizgili mavi gibi. Bi de tutukluk cok oluyo. Cumlem sen kelimesiyle basliyosa sen sen sen sen diye 10 kere tekrarliyorum ve diyecegimi unutuyorum. Ders calismaya baslayamiyorum. Sinavlarda ben henuz 4-5 soru cozmusken sinavin bitmesine 15 dakika kalmis oluyor.Cok sinir bozucu. Ne yapmaliyim?

 
okuma zorluğu
şermin bahadır tarafından 17 Kasım, 2014 - 20:01:32 tarihinde gönderildi.

merhaba, 4. sınıfa giden bir oğlum var. dakikada yaklaşık 40-45 kelime okuyor. okuduklarını anlamıyor. bazen çok sinirleniyorum. ne yapacağımı bilmiyorum. b ve d yi karıştırabiliyor.1. sınıfta daha çok olurdu ama şimdi daha az. eğer bana yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. iyi çalışmalar. selamlar...

 
Yıldız tarafından 9 Kasım, 2014 - 19:34:07 tarihinde gönderildi.

Merhaba ben öğretmenim. 1. Sınıftaki bir öğrencimde aşağı ve yukarı kavramlarında sorun var. Harf yazımıyla ilgili noktalı olanın üzerinden hatasız gidiyor ama kendi başına yazmaya kalktığında gördüğü Şekli algılayıp yazamıyor. Bir gün ÇÖP adam çizdim ve ondan da çizmesini istedim başını yuvarladı ama kolları başından çıkardı. Gördüğünü yapamıyor. Ders içinde durup durup güncel hayatıyla ilgili bişeyler söylüyor. Gördüğünde harfi tanıyor. Ama harfin günlük hayattaki Kullanım yerlerini algılamıyor. Ileride okunabileceğini ama yazmada çok zorlanacağını düşünüyorum. Sizce Disleksi midir? Annesi yakın zamanda kaza geçirip vefat etmiş. Baba Çalışıyor. Uzmana götürebilecek kimseleri yok. Köyde yaşıyorlar. Eğer bir Teşhis konulursa nasıl Yöntem uygulayacağımı da araştırırım. Durumuna üzülüyorum. Yardımınız için şimdiden teşekkürler...

 
yetişkin disleksimi?
Belirtiler uyuyor tarafından 5 Kasım, 2014 - 12:04:05 tarihinde gönderildi.

Benim yazım çok kötü eğik yazıyorum ve çok çirkin okunmaz halde yazıyorum güzel yazmam için kendimi çok zorlamam ve yavaş yazmam gerekiyor adres hafızam çok zayıf bir yeri bir kere görüpte bulan insanlardan değilim ayrıca sohbet ederken laf arasında senin anlamana hayranım dedi çalistigim yerde mudurum ve güldü bende güldüm dalgaya aldım geçiştirdim matematiğim ilkokulda kötüydü liseden sonra biraz zorladim aslında yapabiliyormusun ama anlama algı farklılığı var gende işlemlerimde şuanda üniversite 2. Sinifim öğretmen olcam yakın olan bi tanıdığım disleksi uzmanı kendimi söyleyemiyorum Acaba bendemi dislektiğim....

 
asiye Sarıoğlu tarafından 16 Ekim, 2014 - 19:22:46 tarihinde gönderildi.

Merhaba,

Benim oğlum ikinci sınıfa gidiyor ve matematik de problem çözmekte sorun yasiyor. Ben almanyada doğup büyüdüm olabildiği kadar yardim etmeye calisiyorum,ama okumasinda ve asil matemaik sayisal olduğunda sorun yasamiyoruz. Okurken daha kelimeyi tam okumadan uyduruyor yane tahmin yürütüyor ondan dolayi da matematik de problem çözmek de sorun yaşıyoruz çünkü okamadan problemi çözmeye çalışıyor... ogluma nasil yardimci olabilirim yane daha doğrusu hangi konuda ağırlıklı çalışması gerekiyorki okudunu anlasin ve dogru okusun diye...? Şimdiden cok teşekkür ederim Asiye Sarıoğlu

 
Pınar Fidancı tarafından 8 Ekim, 2014 - 12:35:41 tarihinde gönderildi.

Melis selam,

Anlattıkların disleksiyi düşünüdürüyor evet, ama tabi hep yazdığım gibi işin ehli bir uzmanın çok detaylı değerlendirmesi, WAIS testi başta olmak üzere ilgili testleri yapması gerekiyor. Eğer hayatını çok zorlaştıracak düzeydeyse bu sorunlar işte bu değerlendirme-tanı-rehabilitasyon sürecine girebilirsin, yetkin bir uzmanı çok iyi araştırmak şartıyla. Disleksiyle ilgili yazılar okumak, özellikle yabancı kaynakları takip etmek de kendini tanıyıp benzer durumda olanların çözümlerini duymak açısından çok iyi geliyor. Özellikle yabancı sitelerde yüzlerce kaynak ve forum sitesi bulabilirsin.


Tülay Hanım merhaba,

Değerlendir ve tanı aşamalarını geçtiğinize göre şu an 1- durumu iyi takip edecek bir uzmana, 2- uzmanın planlayacağı özel eğitimi düzenli olarak yürütecek iyi bir özel eğitimciye (ki bu mesleğinde yaratıcı, üretken bir sınıf öğretmeni de olur), 3- sizlerin aile olarak psikoeğitime, 4- öğretmenin işbirliğine ve 5- duygusal güçlükler, okul travmaları için uzmanınızın yürüteceği psikoterapi desteğine ihtiyacınız var. Bu yaşlarda çok koşturmak, çok uğraşmak, umudu kaybetmeden peşine düşmek oğlunuzun sonraki yıllarını çok değiştirecek. Şehir dışından gelen çocuklarım var, tanı-değerlendirmeden sonra (ki siz bu yolun bu kısmını almışsınız) yol haritasını ve egzersizleri ben planlıyorum, fakat tabi sonrasında bunları orada yaptıracak çok iyi bir özel eğitimciniz varsa çalışabiliyorum. Ayda bir yada iki kez görüşüyoruz ilk başta böyle durumlarda, ki treni rayına iyice oturtup hız kazanalım, hem size danışmanlık verelim, hem disleksiye eşlik eden duygusal sıkıntılar için psikoterapi desteği sağlayalım. Hiç kolay olmuyor tabi, eğer alabiliyorsanız lokal yardım her zaman en iyisi, fakat yetkin uzman yokluğundan ne yazık ki bunun mümkün olmadığı durumlar için böyle çalıştığım aileler var. Özetle size yardım edecek çözümler bunlar, dilerim doğru desteğe ulaşırsınız.


Merve merhaba,

Normal yada normalin üstü zeka olması gerekiyor disleksi için, tutturuyorsundur sen kesin bunu =) Psikolojik olamaz yazdığın sorunlar. Belki sende hafif belirtiler var, böyle bir tanı almak için birkaç semptom yetmez, eğer ihtiyacın varsa, hayatını zorlaştıran başka alanlar varsa iyi bir uzman değerlendirebilir.

Sevgiler..

 
Pınar Fidancı tarafından 8 Ekim, 2014 - 12:12:59 tarihinde gönderildi.

Güven merhaba,

Bu yazdıkların yetişkin olup şimdiye kadar hiç tanı almamış üstün zekalı disleksiklerin hikayeleriyle çok benziyor. Bu gibi durumlarda zeka düzeyi de çok yüksekse üniversiteye kadar büyük bir zorluk yaşamadan, ama hep arkadan hafif hafif belirtileri sergileyerek geliniyor. Bir yandan disleksi olup bir yandan çok da zeki olduklarından güçlüklerinin üstesinden gelmeyi, telafi etmeyi başarıyorlar, "el yordamıyla" çözümler buluyorlar. Fakat eğer üniversitedeki bölüm çok sözelse, yoğun okuma gerektiriyorsa zorluklar başlıyor. Matematiğin çok iyi olabilir, ÖÖG böyle birşey zaten, matematik çok iyi olur bazılarında ama rakamlar yer değiştirir, işlemler karışır vb. Sorunlar çok küçüktür ama etkisi çok geniş olabilir. Okuma bunların içinde zaten en önemlisi. Yapmak gereken şey hayatına nasıl devam edeceğinle ilgili bir yol haritası çizmek.. Egzersizler olabilir, okul raporla bilgilendirilebilir, buna göre düzenlemeler alabilirsin, yada başka planlar yapılabilir; seni anlayacak bir uzmanla iyi bir tanılamadan sonra çok detaylı konuşmak gerekecektir. Bu konuda çok yetkin bir uzmanla görüşmeni öneririm. Yetişkin disleksi vakaları ne yazık ki ülkemizde çok çok sınırlı yardım alabiliyorlar, ilaçla bir tedavi söz konusu olmadığından psikiyatrinin ilgi alanından da uzak genellikle. Samsun'da Psikiyatrist Gülay Özdemir var görüşebileceğin, kendisi bu konunun üstadı hocam Prof. Ümran Korkmazlar'dan eğitim almış bir uzmandır. Eğer İstanbul'a gitme şansın varsa Ümran Hoca'yla da görüşebilirsin. Dilerim bu kadar akıllı bir genç kazanılır.. İyi şanslar..

 
Nisa tarafından 8 Ekim, 2014 - 11:46:53 tarihinde gönderildi.

Merhaba, Ben eğitimci bir akademisyenim. 72 aylık bir oğlum var ve okula hazır olmadığını düşünerek okula başlatmadık. İlk etapta anlaşılması zor olan ve tuhaf giden bazı şeylerden dolayı onu özel bir okulda ana sınıfına verdik. Şikayetlerimizle çocuk nörolojisine gittik henüz bir şey söylemediler, beyin MR çekilecek ve bir testte girecek. Sizin de yazınızı okudum ve oğlumun dispraksiya olduğunu düşünüyorum. Yaşadığım şehirde (RİZE) imkanlar çok sınırlı. Bize tavsiyeleriniz neler?Teşekkürler

 
Pınar Fidancı tarafından 14 Eylül, 2014 - 10:10:59 tarihinde gönderildi.

Aylin Hanım merhabalar,

Söz ettiğiniz belirtiler gerçekten de disleksinin yetişkinlikte çok karşılaştığımız belirtileriyle örtüşüyor. Disleksinin ilk belirtileri okul öncesi dönemde başlar, okul yıllarında tavan yapar ve yetişkinlikte yardım alma durumunuza göre büyük yada küçük izlerle hayat boyu sürer. Çocukluktan beri adı konmamış, ne olduğu, neden olduğu anlaşılamayan bu güçlük ters giden bir şeyler olduğunu hep hissettirmekle beraber, zeka potansiyelini gösterememeyi, çalıştığının karşılığını alamamayı getirdiği için yoğun başarısızlık hissi ve özgüven incinmesine neden olur. Tanılanmamış bir disleksik olabilirsiniz, yetişkinlere özgü yöntemlerle bu durumun tespiti ve eğer hayatınızı zorlaştıran etkileri çoksa terapi desteği planlanabilir. Tabi yetişkin disleksik vakalarla bu konuda çalışan uzman sayısının ve niteliğinin ülkemizde oldukça az olduğunu üzülerek belirtmeliyim.

 
Pınar Fidancı tarafından 14 Eylül, 2014 - 10:01:41 tarihinde gönderildi.

Sümeyye merhaba,

Kardeşine yardım etmek için uzman bir psikologla çalışmalısınız. Öğrenme güçlükleri, konuşma bozukluğu ve duygusal durumu için terapi ve eğitim desteği planlanacaktır. Yaşadığınız şehirde bu konuları çalışan bir psikologla görüşmelisiniz.


Zeynep merhaba,

Olabilir de olmaya da bilir, eğer matematikteki bu güçlük hayatını zorlaştırır düzeydeyse, mesela matematiği çokça içeren bir mesleği varsa, bir uzmanla görüşüp sorunu ve çözüm yollarını araştırabilir.

 
esma tarafından 5 Eylül, 2014 - 23:14:21 tarihinde gönderildi.

Merhaba, ben kendimle ilgili soru sorucaktım. Ben 14 yaşına girmek üzereyim, disleksi hastalığını yaklaşık 10 yaşındayken öğrenmiştim ama tüm belirtilerini bilmiyordum, bildiğim belirtileri de pek göstermiyordum o yüzden şüphelenmemiştim. Ama son 3-4 aydır disleksiyi daha çok araştırıyorum ve internette bulduğum her yazıyı okudum diyebilirim, disleksilerin çoğunu biliyorum ve o belirtilerin çoğunu da gösteriyorum. Şimdiye kadar sadece internetteki testleri yaptım, hepsinde disleksi belirtilerini çok şiddetli bi şekilde gösterdiğim ve disleksi olma ihtimalinin yüksek olduğu sonucu çıkıyor. Fakat henüz gerçek bir tehşis konulabilecek gerçek bir test yaptıracak şansım olmadi, ben de bu konuda soru sormak istiyorum, nerden bir test yaptırabilirim? Istanbul'da yaşıyorum ve nereye başvurmam gerek bilmiyorum, hastane ve psikologlarda yapılıyor mu bu testler? Çok bilindik bir rahatsızlık olmadığı için heryerde yardım göremeyeceğimi de biliyorum, yardım edebilir misiniz? Biraz uzun yazdım kusura bakmayın. Teşekkürler.

 
disleksi mi
incilay tarafından 28 Ağustos, 2014 - 14:52:43 tarihinde gönderildi.

Merhabalar benim kızım 9 yaşında 1.sınıfta dikkat eksikliğini farkettim çünkü birşeye odaklanamıyor okuduğunu,anlamıyor, son okuduğu yere takılsa başa dönüyor, çarpım tablosunda çabuk öğreniyor fakat 1 sonraki adımda bir önce öğrendiğini unutuyor.gercekten üzülüyorum okuyup yazmayı çok seviyor fakat matematiği anlamıyorum diyor biraz sıkıştırsam ateş basıyor kusacam filan diyor.resim yapmayı ve kendi kendine konuşup oynamayı çok seviyor ve son olarak yaşıtlarına göre akıcı konuşamıyor çoğu kavramları da karıştırıyor adanada nereye götüreceğimi bilmiyorum beni yönlendirirseniz çok sevinirim kolay gelsin

 
Pınar Fidancı tarafından 10 Ağustos, 2014 - 00:08:17 tarihinde gönderildi.

Sümeyye merhaba,

İyi bir özel eğitim uzmanı okuma-yazma için kardeşine yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Ayrıca travmatik yaşantılar söz konusu, öğrenmeyi bu da çok ciddi düzeyde ketleyecek bir durum. Keşke bir psikolog ile psikoterapi desteğine başlasa.. Özellikle çok etkili bir psikoterapi yöntemi olan EMDR ile çalışan bir uzmandan yardım almasını öneririm. EMDR terapistleri için EMDR-TR'nin sayfasından bulunduğunuz şehirdeki terapistleri öğrenebilirsin.

http://www.emdr-tr.org/tr-TR/Content/Uyelerimiz.aspx


Zeynep merhaba,

Evet olabilir, ama olmayadabilir.. Belirtiler bize ışık tutuyor ama böyle bir tanı için yetkin bir uzmanın detaylı değerlendirme yapması gerekiyor.

Sevgiler..

 
Pınar Fidancı tarafından 9 Ağustos, 2014 - 23:29:50 tarihinde gönderildi.

Merhabalar,

Yorumlar birikmiş, iş yoğunluğundan geç kalan cevaplar için özür dileyerek başlayayım, ve fırsat buldukça sırayla her yoruma dikkatli cevaplar yazayım..


Büşra merhaba,
Gerçekten de disleksinin genetik bir geçişle aktarıldığına dair önemli bilimsel bulgular var, ve okuma ile matematik güçlükleri çoğu zaman birlikte görülüyor, her ikisi de sembol dilini anlama ve üstünde işlem yapmaya dayanıyor çünkü ve disleksinin en yalın özeti de bu zaten. Yetişkinler için ÖÖG ile çalışan uzmanlar ne yazık ki çok çok az, diskalkuliye yönelik özel egzersizlerin yanı sıra matematikteki eksiklerin için en baştan toparlayıcı ders almak iyi bir çözüm oluyor. Çünkü genelde en temel konularda dahi eksikler oluyor, mesela çarpma/çarpım tablosunda.. Bunun için sıkı bir ilkokul öğretmeni de sana yardımcı olabilir. Hep yazdığım gibi her şeyden önce testler ve semptom tarama ölçekleriyle bu durumun ÖÖG olup olmadığının araştırılması, ve eğer gerçekten durum buysa ona göre konu ve beceri eksiklerinin tamamlanması için sıkı bir çalışma planının oluşturulması gerekiyor. Hayatında matematiğin çok olacağı bir bölümde/meslekteysen bu işleri oldukça zorlaştıracaktır. Dilerim doğru uzman yardımına ulaşırsın.


Esra Hanım müthişsiniz, sizin gibi öğretmenlere çok ihtiyacımız var, nolur siz doğru bildiğiniz yoldan vazgeçmeyin. Yaşlar büyüdükçe keşke bizi bir uyaran, yol gösteren olsaydı diyor aileler de çocuklar da. Aslında okul rehberlik servislerinin iyi çalıştığı durumlarda işler çok daha kolay ve doğru ilerliyor, okul psikolojik danışmanlarına büyük iş düşüyor. İlk gözlemi öğretmenler yapacak, rehberlik servisine bilgi verecek ve rehberlik servisi de gerekli değerlendirmeleri ve ilk yol haritasını idare, öğretmenler, aile, çocuk, uzman ve ilçenin bağlı olduğu RAM arasında düzenleyecek; ideal ve işler sistem bu olmalı aslında. Buna karşın gerçek hayatta tahmin ediyor ve gözlemliyorum ki, çoğu zaman idealist öğretmenler bu rolleri üstlenmeye gayret ediyor, çoğu zaman da büyük zorluklarla karşılaşıyor. Yasal işleyişi bilmek işinizi kolaylaştırabilir, MEB'in birkaç önemli kaynağı var bu konuda, özellikle MEB'inkileri gönderiyorum ki yasal dayanaklar konusunda eliniz daha sıkı olsun, dokümanları incelemeniz için linklerini kopyalıyorum;

http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/34/03/963760/dosyalar/2013_07/11115358_zelrenmeglretmenrehber.pdf

http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/45/03/353203/dosyalar/2012_12/21020047_ozel_ogrenme_guclugu_performans_belirleme_formu.pdf

http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_09/04010347_zelrenmegldestekeitimprogram.pdf

http://orgm.meb.gov.tr/alt_sayfalar/yayimlar/kaynastirma/kaynastirma.pdf


Ayrıca bana da her zaman yazabilirsiniz, uzaktan da olsa en azından üstünde konuşur çözüm üretmeye çalışırız, mail adresim ve iletişim bilgilerim sayfamda olmalı. Yol gösterici olmasını umut ediyorum..

 
ERDİNÇ tarafından 8 Ağustos, 2014 - 19:27:17 tarihinde gönderildi.

Pınar Hanım Merhaba,
Eşim rehber öğretmen. Ram da çalışıyor. Sürekli bu tür vakalarla çalıştığı için çok endişeli. 3 yaş 3 aylık bir oğlumuz var. Konuşması çok düzgün değil. Çoğu harfi çıkaramıyor. Konuşmaları net olarak anlaşılmıyor. Kelimeleri yarım ya da yanlış çıkarıyor. Ekler özellikle olumsuzluk eki yok. "Gelme" yerine "gel yok" gibi. Bu aralar 10 a kadar saymayı öğretmeye çalışıyoruz. Özellikle 3 ü hatırlayamıyor. Karışık sayıyor. 1 2 9 4 7 8 5 gibi. Acaba özel öğrenme güçlüğü olabilir mi? Her konuşma bozukluğu öğrenme güçlüğünün belirtisi midir? Cevaplarsanız çok seviniriz. Şimdiden teşekkürler.

 
lutfen bize yol gosterin
reyhan tarafından 7 Ağustos, 2014 - 01:28:15 tarihinde gönderildi.

Yedi yasında bir oğlumuz var ana okulundan beri problem yasıyoriuz harfleri ve rakamları ters yazıyor okuldan nefret ediyor nefes alamadığını soyluyor öğretmenler onun disiplin problemi olduğu kanısında aile doktorunuza danıştık bir psikiyatris e danışalım diye bize kotu ana baba gibi davrandı o kadar çok ayrıntı var ki kısa tutmak istiyorum biz los angelesda yasıyoruz hiç bir çıkış yolu bulamadık ne yapmalıyız okul sezonu başlıyor bir kaç günden moralim çok bozuk teşekkür ediyorum şimdiden..

 
merve tarafından 26 Temmuz, 2014 - 02:18:18 tarihinde gönderildi.

Merhaba.Disleksi olduğumu sanmıyorum.O kadar zeki değilim:)Yalnız bugün fark ettim ki günlüğümde sürekli yılları karıştırmışım.Yazarken b ve d gibi harfleri de karıştırdığım oluyor ama tek onlarda olunca kendimce yaptığımı düşündüm.Disleksi sorunum olabilir mi yoksa psikolojik midir?

 
peki ya ne yapmalı
melis tarafından 20 Temmuz, 2014 - 03:01:58 tarihinde gönderildi.

merhaba ben 18 yaşındayım kick box a gidiyorum hoca sağ kroşe vur diyor ben ısrarla tersini yapıyorum ve çok utanıyorum bundan evet zor öğrenen biriyim fakat matematik becerim oldukça iyi fakat okumada sorunlarım oluyordu önceden kitap okuma seviyemi artdırdım geçti sayılır yön bulma ve adres tarif etmek oldukça zor geliyor çok üretken biriyim bir çok insanın tasarlayamadığı şeyleri yapabilecek düzeyde, anlatılanı idrak etme sorunu yaşıyorum zaman zaman halbu ki ifade etmekte iyi bile sayılabilirim sizce disleksi söz konusu mu

 
oğlum
tülay tarafından 11 Temmuz, 2014 - 17:18:31 tarihinde gönderildi.

merhaba,oğlum9 yaşında 3 sınıfa geçti,geç okudu,kötü yazıyor,çok yavaş yazıyor ve okuyor,satır atlıyor,saati öğrenemedi,çarpım tablosunu ezberleyemiyor,kaygı bozukluğu ve özel öğrenme güçlüğü tanısı kondu,zekası normal çıktı, yaşadığım yerde yardım alacağım uzman yok izmir uzak size gelsem bir kaç seansta tedavi edilecek bir durum değil,özgüven öğretmeni tarafından sürekli eleştirildiği ve hakarete uğradığı için sıfır,hala benimle yatıyo,ayakkabılarını bağlayamıyo,bisiklete binemiyo,çaresiz durumdayım lütfen bir yol gösterin.

 
güven tarafından 22 Haziran, 2014 - 03:14:14 tarihinde gönderildi.

merhaba..ben 25 yaşındayım ve 6 yıldır tıp fakültesinde okuyorum.derslerimi hiç ihmal etmememe rağmen bir türlü başarılı olamıyorum.bu süreç içinde sadece 1 sene sınıf geçebildim, yani devamlı olarak sınıfta kalıyorum.okulda birkaç defa psikiyatrist hocalarıma gitmeme rağmen dikkat eksikliği tanısından öteye gidemedik ve bunun için ilaç tedavisi de aldım.ama benim asıl problemim hiç bir zaman giderilmedi.kiminle konuşsam (hekim veya sıradan insanlar) sende bir problem olsaydı tıp fakültesini de kazanamazdın çalış halledersin tepkisiyle karşılaştım.ama ben her defasında daha fazla derslerime asıldım fakat bir türlü başarılı olamadım.geçen hafta yine okulda bir hocamla sohbetimiz sırasında konuyu açtım ve sende disleksi problemi olmasın,bu konuda bulabildiğin yazıları oku,yeryüzündeki yıldızlar filmini izle ve kendini değerlendir ise şeklinde tavsiyede bulundu.özellikler uyumlu ise bu konuda spesifik bir uzmanla görüş dedi.
yazınızı okudum ama tereddütte kaldım.neticede liseye kadar derslerim özellikle matematiğim ve fiziğim çok iyiydi.ama okuma odaklı derslerde geri kalabiliyodum.üniversiteye başladığım günden beri de derslerim hiç yolunda gitmedi.
yazınızın erişkinler kısmında geçen;
· Derste not tutmada zorluk,
· Dinlediğini/okuduğunu kavramada güçlük,
· Bellek güçlükleri,
· Konularda önemli olan noktaları belirleyemeyip gereksiz ayrıntılar içinde kaybolma,
· Düşük hızda ve yetersiz nitelikte okuma, yazma,
· Yetersiz kelime bilgisi ve edinilmiş bilgi,
· Düşünce ve ifadelerini organize etme, planlama, özetleme ve düzenlemede zorluk,
· Yabancı dil öğrenmede zorluk,
· Bilgiler arasında ilişki ve hiyerarşi kurma güçlükleri,
· Zamanı kullanamama,
· El-göz koordinasyon güçlükleri,
· Yön bulamama,
maddeleri benim için baya uyumlu..örneğin özen gösterip sonuna kadar okumama ragmen bugüne kadar neredeyse okuduğum hiçbir romanda geçen olayları anlayamadım.bir şekilde gelişir ümidiyle değişik kitaplar okumaya devam ettim ama çok da önemli bir gelişme sağlayamadım.devamlı kullandığım yolları dahi sıklıkla karıştırıyorum,arkadaşlarımın ismini aklımda tutmakta zorlanıyorum.topluluk önünde,ya da en basitinden telefonla konuşurken rahat olamıyorum kendimi ifade etmekte çok zorlanıyorum.rakamlar konusunda da 34ü 43 gibi karıştırma değil de 10a tamamlanan rakamlar yani mesela 34 ile 36yı 23 ile 27i hafızamda çok karıştırıyorum (mesela doğum günü 16sı mıydı 14ü mü gibi).
sizce ne yapmalıyım?samsun ve civarında problemim için uzman bir doktor bulabilir miyim ya da istanbulda ya da ankarada mı bulabilirim?sizce neden üniversiteye gidinceye kadar üst düzey bir öğrenciyken,şimdi bu kadar kötü bir konuma düştüm?bu problemimi nasıl aşabilirim?
şimdiden teşekkür ederim..

 
harf ve rakam karistirma
aytin tarafından 21 Haziran, 2014 - 23:00:03 tarihinde gönderildi.

Merhaba. Ben 40 yaşındaydım. Yazarken bazen ornegin ayten yazacagim, once y sonra a sonra ten'i yaziyorum. Bu siralama degisebilir. Sayilarda da oluyor . Konuşurken de butlu ve medbaht gibi karistirdigim cok kelime oluyor. Not tutarken yetisemiyorum. Nedeni ne olabilir. Dikkat daginikligi da çok maalesef. N ufak tikirtida soruyu sil baştan tekrar okuyup anlamaya çalışıyorum. Okudugumu da hemen anlayamiyorum.

 
matematik
zeynep tarafından 16 Haziran, 2014 - 17:13:05 tarihinde gönderildi.

merhaba benim bir arkadaşım var kendisi matematiği ögrenemiyor mantıgını kullanamiyor problemleri çozemiyor sürekli matematik işlemlerini yanlış yapıyor diskalkuli olabilirmi

 
öğrenim zorluğu
Sümeyye tarafından 10 Haziran, 2014 - 10:46:20 tarihinde gönderildi.

Merhabalar. Benim kardeşim 20 yaşında kekeme. Küçüklüğünde geçirdiği ağır hastalıktan ötürü kekeme oldu.Suan konuşmalari iyi fakat bazı harfleri çıkaramıyor yanlış cümleler kuruyor ve en önemliside okuma yazma bilmiyor.:( okula gitti 8 sene öğrenemedi aslında çok zeki ama okumayi çözemiyor unutuyorm diyor normalde hiçbirşeyi unutmaz. Okulda öğretmenlerin aşırı baskı ve korkutmaları yüzünden daha kötü oldu öğrenme güçlüğü arttı. Ne yapamam gerektiğini bilmiyorum 20 yaşında genç delikanlı oldu artık akranlari gibi olmak istiyor okumayı yazmayı öğrenmek istiyor ne yapmalıyız ylütfen bir yol gösterin...

 
esra tarafından 22 Mayıs, 2014 - 13:12:40 tarihinde gönderildi.

merhaba pınar hanım. Ben mesleğinin ilk yıllarında olan bir matematik öğretmeniyim öğrencilerimde zaman zaman burada yazan semptomları gözlemliyorum ancak bunları okul yönetimi veya velilerle paylaşınca olumsuz tepkiler alabiliyoruz sanki öğretmen öğretemiyor gibi. Açıkçası toplum çok bilinçli olmadığı için ben de konuya hakim olmadan bu tarz yorumlar yapıp kimseyi etiketlemek istemem. Konu ile ilgili kitaplar okumaya internetten araştırmalar yapmaya çalışıyorum ancak söz sahibi olabilecek kadar bilgi sahibi olmak istiyorum. Benim için ne önerebilirsiniz?
Saygılarımı sunarım

 
ders
busra tarafından 8 Mayıs, 2014 - 21:19:10 tarihinde gönderildi.

Iyi gunler bn 21 yasindayim ve matematikten anlamiyorum konularin ustunden defalarca gecmeme ragmen bana zor geliyor ve bu yuzdende matematik sorulari cozemiyorum 8.sinifta okumayi soktum yazilarimda surekli hatalar yapiyorum bn dersler konusunda ne yapabilirim

 
Pınar Fidancı tarafından 4 Mayıs, 2014 - 05:51:04 tarihinde gönderildi.

Cemile Hanım merhaba,
Disleksik çocuklarda okumanın edinilmesinde gerekli becerilerin bir bölümünde yetersizlik söz konusu olur ve hiyerarşik olarak bu becerilerin özel yöntemlerle geliştirilmesiyle okumada akıcılık ve doğruluk arttırılır. Öğretmeniniz bu özel eğitim yöntemlerine hakimse, söz ettiğiniz yöntem bu becerilerin geriye dönülüp adım adım iyileştirilmesini içeriyorsa muhakkak son derece faydalı olacaktır. Disleksi tedavisinde bir ilaç yok, tedavi değil rehabilitasyon söz konusudur, bu nedenle konuya hakim bir eğitmenle birebir özel eğitim desteğini kullanırız.

Ayşe Hanım merhabalar,
Öğrenmede sorunlar mevcutsa öncelikle hangi gelişimsel becerilerde eksiklik yada gecikme var bunlar ilgili gelişim testleriyle detaylı olarak taranıp tespit edilmeli. Ardından gelişimsel sıraya göre bir özel eğitim uzmanıyla çalışmak çok faydalı olacaktır. Bunun için bu konuda uzman bir psikolog ve özel eğitimci ikilisiyle çalışmak gerekiyor.

Merhaba Şükran Hanım,
Kızınızın yaşadığı güçlükler akademik, öğrenme yada dikkat sorunları olabileceği gibi duygusal nedenlerden de kaynaklanıyor olabilir. Ergenlerle çalışan bir psikologdan yardım alabilirsiniz. Sorunun ne olduğu tespit edildikten sonra çözüm için bir yol haritası belirlemek mümkün olacaktır.

Sevgiler..

 
ergenlik
şükran tarafından 1 Mayıs, 2014 - 18:42:30 tarihinde gönderildi.

merhabalar
hocam kızım 12 yaşında ortaokul 6.sınıf öğrencisi bu sene artık ders çalışmıyor dağınık keyifsiz program asla yapamıyor kitap okumuyor, oysa çok severdi okumayı.herhangi bir konu yada olaya adapte olamıyor ders için oturduğu masadan 2 dk. sonra mutfakta yada tv seyrederken yada dışarı çıkarken görüyorum çalışmaya başlayamama yavaş okuma hemen hemen her şeyinde bir yavaşlama gözlemliyorum bu da beni çok endişelendiriyor...başarısı çok düştü neler yapabilirim lütfen yardım edin bana ...saygılar

 
ayşe maide tarafından 27 Nisan, 2014 - 00:53:56 tarihinde gönderildi.

iyi günler hocam benim bi yigenim var 5buçuk yasında okula gönderdiler bu yıl olmadı eziliyo diye geri aldılar özel bi kreşe gönderdiler fakat ordan ögretmeni güçlük çekiyo dedi oynaması güzel adepte oluyo fakat tv bakarken ismini söylesek duymuyo bizi el becerisi iyi fakat ögrenme güçlügü çekiyo bi doktora götürün demiş rehberlik ögretmeni para kavramını bilmiyo sayı olsun bi arkadası zarar verse sesini çıkarmıyo herşeyi çok çabuk unuyo sizce nasıl bi egitim alması gerekir egitim şart demiş ögretmeni

 
Cemile tarafından 14 Nisan, 2014 - 17:41:11 tarihinde gönderildi.

Merhaba benim 4sınıfa hafif disleksi tanısı konulan bir oğlum var.sorunumuz okuma ile ilgili diğer derslerde problemimiz yok okuma hızı çok düşük çoğunlukla yanlış okuyor.hızlı okuma dersi aldırdık çok fazla faydası olmadı gittiğimiz doktor bize bir öğretmen önerdi öğretmenle görüştüğümüzde okumaya harflerde başlayıp tekrar en baştan öğreteceğini söyledi böyle bir yöntem disleksi için uygunmudur.yanlış bir uygulama ile çocuğu bıktırmak istemiyoruz.tesekkürler

 
Pınar Fidancı tarafından 10 Nisan, 2014 - 22:43:35 tarihinde gönderildi.

Ayça Hanım merhaba,
Bu karıştırmaların bir mazisi yoksa, son zamanlarda ortaya çıktıysa mutlaka bir nöroloji uzmanıyla görüşmenizi öneririm.
Sağlıklar..

 
yetişkin
ayca tarafından 10 Nisan, 2014 - 22:39:20 tarihinde gönderildi.

hocam merhaba .ben 35 yaşındayım ve ingilizce ögretmeniyim.ben son zamanlarda sözlü iletişim esnasında harflerin yerini karıştırır oldum bi kaç örnek vereyim:
1-davulurum bayıla /bayılırım davula
2-bunlarin yerini sen bilirsin orhan/onların yerini sen bilirsin burhan
3-gömlekleri negüzel renklerin/renkleri ne güzel gömleklerin
2.bölümdekiler söylemek istediklerim ama ilk yazdıklarım agzımdan çıkanlar.lütfen bana bi cevap yazarmısnız ne oluyor olabilir

 
Pınar Fidancı tarafından 20 Mart, 2014 - 21:43:15 tarihinde gönderildi.

Erdi merhaba,

Kardeşinin neden okuma-yazma konusunda sıkıntı yaşadığını anlamak ve buna göre bir çalışma planlamak gerekiyor. Özel bir danışmanlık merkezinden disleksi ile çalışan bir psikolog ile görüşebilir, eğer imkanlar el vermiyorsa tam teşekküllü bir devlet yada üniversite hastanesinin çocuk psikiyatri kliniğinden yardım alabilirsiniz. Gerekli test ve değerlendirmeler yapılacak, ona göre bir yol haritası belirlenecektir.

Hatice Hanım merhaba, sizin için de aynı şey geçerli. Ortada var olan sorunu tarif ediyorsunuz, bunun kaynağının ne olduğunu bulmak gerekiyor, bunu da uzaktan sadece semptomlara bakarak yapmak imkansız, uzman değerlendirmesinden geçmelisiniz. Her şeyden önce dikkat sorunları ve öğrenme güçlüklerini birbirinden iyi ayırmak gerekiyor, bazen (hatta sıklıkla) ikisi birlikte de görülebiliyor, fakat her ikisinin de çözüm yolları birbirinden farklı. İlk etapta değerlendirme uzun süren ve zorlu bir süreç, ancak nedeni belirlemeden yolu çizmek imkansız. Sorun olduğu ise ortada, acilen harekete geçmenizi öneririm.

Meral Hanım merhaba, oldukça endişeli, karışık ve telaşlı hissettiğinizi anlıyorum. İdare, öğretmen ve veli ilişkisindeki sorunlara yol göstermek için okulun akil hocalarından yardım alabilirsiniz. Rehberlik servisiniz iyi çalışıyorsa onlar da size yardımcı olacaklardır. Sakin ve çözüm odaklı düşünmek önemli olacaktır. Dilerim Oğuzhan için uygun bir eğitim ortamı oluşur.

 
meral
meral kaplan tarafından 15 Mart, 2014 - 06:09:25 tarihinde gönderildi.

merhaba benim çocuğumda özgül öğrenme güçlüğü var çocuğum 2.sınıfta sınıfına değişiklikten dolayı yeni geçti öğretmene çocuğun durumunu ve erken doğduğunu söyledim bana bu gibi şeylerin fazla önemli olmadığını söyledi oğuzhanın yapabileceğini söyledi sınıf annesi olup çocukla ilgilenmek istediğimi söyledim kabul etmedi ve beni bunu yerine sınıfa davet etti istediğiniz zaman gelbilirsiniz dedi beni bir abi olarak görün dedi Oğuzhan 2. sıfa geçtiğinde okuma yazma çözememişti toplama ve çıkartmayı bilmiyordu ben birinci dönem boyunca sınıfa girdim çabaladım yeri geldi çocuğu okula göndermeyip evde okuma yazma yaptırdım veokuma yazmayı çözdük .fakat daha toplama ve çıkartmayı öğretemedim şimdiki amacım çocuğun öz güvenini yerine getirmek çok utangaç nerede neyapacağını bilmiyor oyun oynamayı sohbet etmeyi beceremiyor arkadaşları onu dışlamıyor fakat aralarınada almıyorlar Oğuzhan rahat davranamıyor davrandığı zaman şaşırtıcı hareketler yapıyor mesela arkadaşının boynuna asılarak sarılmaya çalışıyor.2.dönem ise okula velileri okula almama gibi bir kural koydular sıkı denetim bunubenide içeri al madılar durumu anlttım izin kağıdı almamı söylediler öğretmenle konuştum tamam ben hallederim siz rahat olun dedi fakat hiç bir uğraş göstermedi bende müdürden izn kağıdını kendim aldım ancak almadan önce öğretmenden izin aldım ama izin aldığım halde öğretmenin birdenbire fikri değiştiokula girişte beni gördü oğuzhanın çantasını bırakıp çıkıyorsunuz dedi bende tamam hocam dedim sınıfa girdim arkamdan gelerek tekrar söyledi hocam izin kağıdını aldım dedim emri vakili bir ses tonuyla velileri sınıfa al mıyoruz dedi bu yapılan lar çok ağırıma gitti ertesi gün hocam niye böyle oldu ben anlamadım dedim bana idareden böyle bir karar alındı dedi.müdür değişti yeni müdür geldi dedi bende yeni müdür çağlar hoca değilmi dedim bunu duyunca şaşırdı ve lafı çevirerek bu seferde velilerden şikayet var dedi hocam velilerle aramda sorun yok dedim neyse oğzhan kendisi gidip gelsin diyerek kesdirdi attı günlerdir ağlıyorum kendimi aşağlanmış ve kullanıl mış hesaba alınmamış olarak görüyorum çocuğun okulunu bile dondurmayı düşündüğüm oldu.ben bir saygısızlık yapmadım sınıftaki çocuklarla bile kendi çocuğum gibi ilgilendim o kadar yakınlıktan sonra okadar uğraştan sonra bu sert çıkışa bir anlam veremedim moralim darmadağın işim bitti gidebilirsin hesabı oldu hocanın bizi yarı yolda bıraktığını düşünüyorum bize güven verdi destek verdisözünün arkasında durmadı bu durumda ne yapabilirim izin kağıdının heba olmasından korkuyorum izin kağıdı iptal olursa çocukla beslenmesiniokula yazdırma konusundailgilenemiyeceğim .

 
özgül öğenme
hatice tarafından 6 Mart, 2014 - 17:34:17 tarihinde gönderildi.

merhaba benim 7 yaşında 2.sınıfa giden oğlum var.geçen sene okuma yazmada zorlandık ama 1.dönem söktü.matematik gayet iyi ama öğretmeni geçen sene dikkat dağınıklığı var gibi dedi .bu senede sınıfta katılımı az ev ödevlerinden deftere yazılacakları söylemiyor.sınıfta bazen hiç yazmıyor ve sınıfta hep korkuyla ders dinletiyormuş öğretmenini.vekorku baba olarak kullanılıyor.ve öğretmen şimdide özgül öğrenme olabilir diyor.bire bir çok iyi yapıyor ama yardım edin lütfen

 
erdi tarafından 27 Şubat, 2014 - 22:43:24 tarihinde gönderildi.

Hocam merhabalar benim 8 yaşında bir kardeşim var.Kendisi okuma ve yazma konusunda büyük sıkıntı çekiyor.Öğretmeni ile görüştüğümde sınıfın en zayıfı kardeşim olduğunu söyledi çok üzüldüm.Yazdığınız gibi matematikte işlemleri filan yapıyor fakat problemleri anlayamıyor.Hocam ne olur yardım edin.

 
Pınar Fidancı tarafından 23 Şubat, 2014 - 08:29:06 tarihinde gönderildi.

Emine Hanım merhaba,

Hemen endişe etmeye gerek yok, çocuğunuzun henüz ilk okul yılı bu, her çocuk farklı okul başarımlarını farklı hızda gösterir. Bazı bilişsel beceriler çok iyi iken, sıralama, dikkat, uzun yada kısa süreli bellek, çalışan bellek, sözel ifade becerileri farklı hızda gelişebilir. Eğer beceriler arasında belirgin fark varsa ve çocuğun akademik başarısını olumsuz etkiliyorsa, bir uzman öğrenme güçlükleri, bilişsel beceriler, dikkat, bellek ve algı güçlükleri ile ilgili değerlendirme yapmalı. Güvendiğiniz bir uzmandan yardım alabilirsiniz.

 
emine üstün tarafından 13 Şubat, 2014 - 01:32:48 tarihinde gönderildi.

merhaba 1 sınıfa gıden 6 yasında oğlum var hıkayeyı 1 kere okuduktan sonra anlat dedıgımızde anlatamıyor okulda bu calısm Ypıldıgındada anlatamıyormuş okuma ve yazması cok ıyı okuduğunu unutugunu soyluyor dıkkat dagınıklıgımıdır bu basarısını etkıledıgını düşünüyorum ne yapmam lazım panık durumdayız

 
Pınar Fidancı tarafından 5 Şubat, 2014 - 23:32:15 tarihinde gönderildi.

İlyas Bey merhabalar,

Makalede de yazdığım gibi bazen çok zeki çocuklarda da Özel Öğrenme Güçlüğü görebiliyoruz. Aynı durum Dikkat Eksikliği için de geçerli. Zaten bu nedenle adı "genel" değil "özel" öğrenme güçlüğü.. Ve zaten bu nedenle özel öğrenme güçlüğü tanısı için ilk koşul normal yada normalin üstünde zeka düzeyi. Bu çocuklar pek çok alanda zeki olmalarında karşın belirli bazı alanlarda yaşlarına ve zekalarına uygun olmayacak şekilde güçlük çekiyorlar. Okuma ve yazma bu becerilerden. Hafıza ve dikkat güçlükleri de sıklıkla eşlik ediyor. Çocuğunuzla görüşmeden, alt test skorlarını görmeden ve gelişimsel öykü olmadan uzaktan yorum yapmak tabi imkansız, fakat Özel Öğrenme Güçlüğü konusunda tam olarak hakim bir uzmanla görüşmenizi öneririm mutlaka. Halihazırda yapılmış test ve değerlendirmeleri uzmanların birbirleriyle paylaşmaları etik olan yaklaşımdır. Dikkat eksikliği için de ayrıca değerlendirme yapılacaktır. Hızla yardım alarak çok iyi yol kat edebilirsiniz. Sağlıklar..

Tülin Öğretmenim, iyi ki yazmışsınız, sizin gibi ilgili, idealist bir öğretmene yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Filmi (Yeryüzündeki Yıldızlar) seyretmiş miydiniz? =) Çalıştığım merkezden (Liman Psikoloji 0232 463 45 30) bana ulaşırsanız öğrencinizin durumuyla ilgili görüşelim, neler yapabiliriz detaylı konuşuruz.

Sevgiler..

 
7 YAŞINDAKI ÖĞRENCIMIN DİSLEKSİ PROBLEMI
TÜLİN tarafından 2 Şubat, 2014 - 20:41:48 tarihinde gönderildi.

Iyi akşamlar. Ben öğretmenim bu yıl 1. Sınıfları okutuyorum. Izmirin ekonomisi zor bir bölgesinde çalışmaktayom. Sınıfım 23 Kişi 17 tanesi gayet iyi okuyorlar. Ne varki minik bir oğlum okuma güçlüğü içinde. (Kesinlikle DİSLEKSİ ) Önce ayakkabılarını sürekli ters giymesi dikkatimi çekti. Sesleri verdikce okuma güçlüğü sesleri karıştırma ortaya çıktı. Matetematik zekası çok iyi evde verilen çalişmalar ezberletiliyor. Okulda arkadaşları okurken onlarla okumayı dışından söyleyerek tekrar ediyor. Birebir okuyup sesi gösterdiğimde okuyamıyor. Ailesi çok çok fakir. Okulların rehber öğretmenleri ise içler acısı kendilerine hayırları yok. Nasıl yardımcı olabilirim. Lütfen yol yardımı istiyorum saygılar

 
okuma güçlüğü
ilyas tarafından 19 Ocak, 2014 - 20:40:28 tarihinde gönderildi.

Hocam Merhaba benim altı buçuk yaşında 1sinifa giden bir kizim var öğretmenlerinin okuldaki butun aktivitelernden cok başarılı olduğunu cok zeki olduğunu söylüyorlar fakat okuma ve yazmasıssınıf arkadaslarindan geri olduğunu söylüyorlar okulda cok istekli olduğunu bize söylüyorlar fakat evde tam tersi cok isteksiz ve dersini zorla yaptırıyor uz çok çabuk sıkılıyor harfleri karistiyor vr okuduğunu çabuk unutuyor. Öğretmenlerimizin bize dikkat eksikliği olabilir dediler bizde bir uzman doktora danistik yapilan testler sonucu herhangi bir sey olmadığını bize soylediler zekasinin yasitlari uzerinde olduğunu belirtiler sizin yorumlarınızıalabalabilirmiyiz teşekkürler.

 
Pınar Fidancı tarafından 19 Ocak, 2014 - 00:01:05 tarihinde gönderildi.

Gamze merhaba,

Bu sayfada yazdıklarım başlıca semptomlar. Tanı koymaksa uzman değerlendirmesi gerektiren çok ciddi bir iş. Mayo Clinic'ten semptomlara bakarak, hiç doktora gitmeden kendimize tanı koymaya benzer diğer türlüsü. Ayrıca mesela mutlaka hepsi de olmak zorunda değil bu semptomların. Çok çeşitli testler, değerlendirmeler ve iyi bir gelişim öyküsü uzmanları net bir tanıya götürüyor. Ki bence tanıdan da daha önemli olan mevcut güçlüklerin üstesinden nasıl gelineceğini belirlemek, tüm psikososyal çevreyi kapsayan sağlam bir yol haritası çizmek.. Adı disleksi ya da değil..önemli olan yaşanan, hayatı zorlaştıran güçlükler varsa bunlarla nasıl baş edileceği.. Bu nedenle değerlendirmelerde tek amaç tanı koymak da değil; güçlü ve güçsüz özellikleri belirlemek ve buna göre hem çocuk (birey), hem aile, hem de akademik ortam (okul, öğretmen vb.) için uygun yardım yollarını belirlemek.

Sevgiler..

 
yok
gamze tarafından 18 Ocak, 2014 - 22:09:52 tarihinde gönderildi.

Bu başlıkta yazanların hepsi olunca disleksi olmuyor muyuz zaten ?

 
Pınar Fidancı tarafından 1 Ocak, 2014 - 23:38:26 tarihinde gönderildi.

Ömer Bey merhabalar,

Dikkat Eksikliği Bozukluğu ile bu makalenin de konusu olan disleksi çoğu kez karıştırılan, aynı zamanda sıklıkla da birlikte görülebilen bir tanı. Pek çok alanda zeki olmasına karşın, çocuğunuzun yaşadığı okuma güçlüğü, sayıları karıştırma disleksiden şüphe etmek gerektiğini düşündürüyor. İlk etapta doğru tanı çok önemli. Çünkü örneğin Dikkat Eksikliği Bozukluğu'nun tedavisi çoğunlukla bir psikiyatrist takibinde ilaçla olurken, dislekside bir ilaç tedavisi yok; onun yerinde bol bilişsel egzersiz var. Kimi zaman da birlikte görülebiliyorlar; her durumda iyi bir ekip çalışması şart.

İkisini birbirinden iyi ayırt edebilecek bir uzmanla yola çıkmanızı öneririm. Hiç olmazsa ilk tanı aşamasında içinize tam sinen bir uzmanla çalışmaya başlamak çok çok önemli oluyor. İstanbul'da bu alanın uzmanı hocam Prof. Ümran Korkmazlar var. Ya da Marmara, Cerrahpaşa, Çapa gibi tam teşekküllü bir üniversite hastanesi ekonomik olarak tabi daha makul seçenekler.
Sağlıklar dilerim..


Figaro merhaba,

Gelişim tek bir alandan ziyade pek çok küçük alt daldan oluşan bir bütün. Okumayı öğrenebilmek için mesela önce sesler arasındaki farkı algılamak, ses-sembol ilişkisini çözebilmek, sıralama becerisinde ustalaşmak, daha sonra sembole uygun sesi seri şekilde üretmek için motor gelişim vb. diye giden pek çok farklı beceri aynı anda gerekiyor. Bu becerilerden birinde dahi bir eksiklik olsa, okuma gerçekleşmiyor. Yani bazı çocukların nörolojik olarak bu beceri yada becerilerdeki olgunlukları 6-7 yaşında gerçekleşmiyor, ve sınıf arkadaşlarıyla birlikte okumayı sökemiyorlar.

Makalenin de konusu olan disleksi işte böyle bir şey. Bu nedenle "genel" bir öğrenme güçlüğünden değil, "özel", "spesifik" bir öğrenme güçlüğünden söz ediyoruz. Zaten "disleksi" tanısı için minimum normal düzeyde zekaya sahip olmak gerekiyor, zaman zaman üstün zekalı disleksiklerle dahi karşılaşıyoruz. Ne yazık ki pek çok vakada disleksik çocuklar tembellik, isteksizlik, dikkatsizlikle itham ediliyor, anlaşılmıyorlar. Bu da onların duygusal yüklerini bir kat daha arttırıyor.

 
Öğrenme Güçlüğü
figaro tarafından 1 Ocak, 2014 - 22:25:49 tarihinde gönderildi.

8 yaşındaki bir çocuk bütün gelişimlerini tamamladığı halde okuma ve yazmayı öğrenemiyorsa sorun neyden kaynaklanmaktadır? Sorunun cevabını çok merak ediyorum, beni bilgilendirirseniz sevinirim.

 
ömer uzun tarafından 1 Ocak, 2014 - 12:07:18 tarihinde gönderildi.

hocam öncelikle bu sayfa için tesekkur edıyorum.ben kendım öğretmenım.benım 7 yasında oğlum var.bu sene birinci sınıfa basladı.su anda sınıfının en gerisinde okumakta güçlük çekiyor.sayıları sureklı karıstırıyor.oysa kı gecen sene ana sınıf öğretmenı buna buyuk ihtimalle sınıf atlatırlar sevıyesı çok yuksek keske 1. sınıfa verse ıdınız dıyordu.bu senekı hocası ıse dıkkat eksıklıgınden bahsettı bizde netten arastırınca dıkkat eksıklığı belırtılerı hareketlerı gösterdıgını görduk.istanbulda tavsiye edeceginiz bir doktor varmı.npistanbul diye bır hastane tavsıye ettıler ama orasıda fıyat olarak çok yuksektı şimdiden teşekkur ederım

 
Pınar Fidancı tarafından 22 Aralık, 2013 - 19:24:20 tarihinde gönderildi.

Ayşe Hanım ve Erkan Bey merhabalar,

Disleksiyi düşündüren belirtiler yazdıklarınız, fakat tabi uzaktan daha fazla bir yorumda bulunmak yanlış ve imkansız. Konuya hakim bir uzmandan yardım almalısınız. Detaylı değerlendirme ve bu değerlendirme sonucunda müdahale planı için uzmanınız size yol gösterecektir.

Mesela miyop gibi bir göz kusurunun ya da kırık bir kolun sadece "çok isteyerek" kendiliğinden geçmesini beklemek ne kadar anlamsızsa, çocuklardan da bu durumun üstesinden yalnız başlarına, uzman desteği ve yönlendirmesi olmadan gelmelerini beklemek o kadar zorlayıcı ve zaman kaybettirici. (Doğru) uzman yardımı almakta tereddüt etmeyin.

Sevgiler..

 
disleksi
erkan tarafından 15 Aralık, 2013 - 00:24:19 tarihinde gönderildi.

Merhabalar Pınar Hanım benim 10 yaşında 4.sınıf öğrencisi bir oğlum var.Onda dikkat eksikliği,disleksi veya diskalkuli olduğunu düşünüyorum.Derslerde çoğunlukla başarısız bazen olmadık matematik sorularını kafasından çözebilirken bazen 10 u 5 e bölemiyor.Nasıl bir müdehale etmemizi önerirsiniz..

 
ayse tarafından 6 Aralık, 2013 - 18:44:42 tarihinde gönderildi.

Ben yurt disinda yasiyorum oglumda dikatsizlik var ve harfleri ve rakamlari ters yaziyor sinaf olmus matamatikten toplama yapmis bazilari dogru ama hep ters oglum ikinci sinifa gidiyor dersleri kotu ve organizyasyon duzen yok anlatiyorum oglum niye dikkat etmiyorsun dinle ogretmenini kendini dersine ver desemde tamam anne diyor iyi olucam desede degisen hic birsey olmuyor bu duruma kendide uzuluyor niye basarili olamiyorum diye acaba cocugumdada olabilirmi ayrica okumasida bozuk okurken olmadik kelimeleri uyduruyor bazen guzel okuyor bazen olmadik cumleler okuyor bana cevap yazarsaniz sevinirim oglumdada varmidir disleksi

 
Pınar Fidancı tarafından 30 Kasım, 2013 - 12:36:40 tarihinde gönderildi.

Dilan merhaba,

Gerçekten de bazı ÖÖG olan kişilerde sadece okuma/yazma ile ilgili güçlükler, bazılarında sadece matematik, bazılarında da tümü birden olabiliyor. Disleksi denince tipik örnek olan sadece ters yazma akla geliyor, ki bu doğru değil. Önemli kriter, normal düzeydeki genel zihinsel becerilere karşın, bu belirtilerin bir bölümünün bir patern oluşturacak ve hayatı güçleştirecek düzeyde görülüyor olması.

Neyse ki artık ÖÖG yaşayan bireylerin bazı hukuki hakları var, fakat bu hakların peşinden koşmak, uğraşmak gerekiyor. Üniversite öğrencisiysen yapman gereken bir üniversite hastanesine giderek test değerlendirmeleri ve incelemelerle durumu raporlandırmak. Bu heyet raporu ve akademik hayatını kolaylaştırmak için gerekli düzenlemeleri içeren yazıyla birlikte üniversitenin engelliler birimine başvurabilirsin. Burada yakın ilişkiler kurmak çok önemli, hocalarla durumun paylaşılması, sınavlarda ek süre almak, ses kaydı kullanmak vb. haklarla ilgili bu birimden bilgi ve destek alma hakkın resmi değerlendirmeyle mümkün olacaktır.

Ayrıca sözel beceriler, dikkat, bellek, organizasyon, çalışma becerileri gibi disleksiklerin başlıca zorlandıkları alanlarda uzman desteği alabilirsin. İstanbul'da Ümran Hoca (Korkmazlar) var, kendisi ile görüşebilirsin.

Kolaylıklar dilerim..

 
dilan tarafından 29 Kasım, 2013 - 02:09:08 tarihinde gönderildi.

merhaba.ben 22 yaşındayım istanbuldayım.saydığınız bütün belirtiler bende var sadece matematik hariç benim matematikle hiç sıkıntım olmadı.ama sözel dersleri algılamakta çok büyük problem yaşıyorum.sözel bi bölüm olan hukuk okuyorum ve notlarım çok kötü.ne yapmam gerek nasıl yardımcı olabilırsıniz.teşekkürler.

 
Pınar Fidancı tarafından 27 Kasım, 2013 - 20:10:12 tarihinde gönderildi.

Büşra tekrar merhaba,
Ankara'da en iyisi Dikkat Eksikliği Hiperaktivite ve Özel Öğrenme Güçlüğü Derneği ile iletişime geçip uzman önerisi almak. hiperaktivite.org.tr adresinden bilgi alabilirsin. Eskişehir'de Doç Dr. Osman Tutal ile de iletişim kurabilirsin; Anadolu Üniversitesi'nde engelsiz üni. biriminde disleksiyle ilgilenen hocaların başında geldiğini biliyorum. Dilerim ihtiyacın olan yardıma ulaşırsın.


Kıvanç selam,
Sorununla ilgili araştırma yapıp bana yazman bile müthiş =) Sana yardım etmek çok isterim. Ailenle bu durumu konuşabiliyor musun? Özel Öğrenme Güçlüğü'nün yanı sıra Dikkat Eksikliği ve Hiperkaktivite ile ilgili de değerlendirme yapmak gerek. Seni yönlendireyim, hangi şehirde yaşıyorsun?

 
Disleksi
Kıvanç tarafından 22 Kasım, 2013 - 16:27:50 tarihinde gönderildi.

Merhaba
Ben 16 yaşındayım lise 2 ye gidiyorum adım kıvanç 6 yaşında konuşmuşum dikat dahınıklığı harfleri karıştırma konuşurken ve yazarken harf ve rakam karıştırma rakamları karıştırma filan hepsi var özellikle sağ sol filan yön karışıklığı istediğim şeyi hatırlar ve istediğimi hemen unuta biliyorum dersde dikat dahınıklığım çok fazla şimdi okursanız görürsünüz harfler karışıyor hocalarım bu üzden çok rahatsız çok konuşuyorum ve dikkatimi topluyamıyorum diye sınav sonuçlarım çok düşük matematik bazı konular iyi anlıyorum ama %80 ini anlamıyorum yani bana yardımçı olabilirmisiniz doktor falan filan psigiyastri filan önerirmisiniz şimdiden teşekkür ederim.

 
Büşra tarafından 13 Kasım, 2013 - 14:20:51 tarihinde gönderildi.

oncelikle cevabiniz icin tesekkur ederim. izmirde degilim malesef. ama ankara veya eskisehirde onebileceginiz bi uzman varsa degerlendirmeye hazirim.

eskisehirde okuyorum.ailem ankarada

 
Pınar Fidancı tarafından 10 Kasım, 2013 - 02:02:58 tarihinde gönderildi.

Büşra merhaba,
Değiştirebileceğin şeyler için daha iyi baş etme becerileri kazanmak, değiştiremediklerini de kabullenmek ve barışmak için hiçbir zaman geç değil. Özellikle bu konuya hakim bir uzmanla görüşmeni öneririm. Yetişkinliğe taşınan güçlüklerin neler, kendini doğru ifade etmek gibi başka nelere ihtiyacın var, nasıl geliştirebilirsin bunları, güçlü yanların neler, sana destek olan neler var hayatında, işte bu cevaplardan yola çıkmak gerekiyor terapide. İzmir'deysen benimle görüşebilirsin. Sevgiler..

 
Büşra tarafından 10 Kasım, 2013 - 01:51:35 tarihinde gönderildi.

merhaba pinar hanim ben 19 yasindayim. öögde tanimladiginiz cogu belirtiler bende var. nerdeyse hepsi. boyle biseyin oldugunu daha yeni ogreniyorum. benim B12 ve D vitaminim eksik. tum bunlari mesela kendimi ifade edememeyi hep buna bagliyordum. ama hepsi vitanimin eksikliginden kaynakli degil sanirim cunku soyle bi dusununce bunlarin kucukluktede oldugunu hatirlayabiliyorum. yasim cok mu gec biseyleri yoluna koyabilmek icin.yardimci olursaniz cok memnun olurum. iyi gunler.

 
Pınar Fidancı tarafından 29 Ekim, 2013 - 18:23:27 tarihinde gönderildi.

Sayın "Zeynep",

Yapmanız gereken hızla konuya hakim bir uzmanla görüşüp belirleyeceği rota doğrultusunda yol almak.. Önce tanının netleşmesi gerekli; gerçekten ve sadece bir Özel Öğrenme Güçlüğü mü, Dikkat Eksikliği Bozukluğu eşlik ediyor mu, kızınızın güçlü yönleri neler, ilk etapta bunları belirlemek gerekiyor. Buna göre özel eğitim, bilişsel egzersizler, okuma-yazma desteği, duygusal ve motivasyonel güçlükler için psikoterapi, eğer dikkat eksikliği de eşlik ediyorsa psikiyatrist takibinde ilaç tedavisi düşünülecektir. Bu bir müdahale yelpazesi; herkese tümü uygulanır diye bir kural yok, her çocuğun müdahale planı kendine özgü çizilir, yetkin bir uzman bu yönlendirmeyi ustalıkla yapar. Maalesef Adana'da bu konuda yetkin isimleri bilmiyorum, fakat Adana'da tanıdığım çok çok iyi bir psikiyatrist Sümer Öztanrıöver var, bu sitenin de üyesi, ona danışabilirsiniz.


Nur merhaba,

Zeka geriliği ciddi bir teşhis, tanıyı koymak ekip işidir, ve tabi gerekli testler yapıldı mı? Özel eğitim, kaynaştırma öğrenciliği düşünüldü mü? Okuldaki psikolojik danışmanınızın sizi RAM'a yönlendirmesini talep etmenizi öneririm. Hangi şehirdesiniz bilmiyorum, özel merkezler için de önerilerimi aşağıdaki yorumlarda paylaşmıştım.

Sevgiler..

 
acaba ne?
nur tarafından 29 Ekim, 2013 - 17:56:43 tarihinde gönderildi.

benim 5.sınıfagiden bi kız kardeşim var ve hala kitap okumakta güçlük çekiyor derslere ilgisi hiç yok.matematik vb derslerde de cok zorlanıyor toplama ve cıkarma işlemlerini anca anca öğrendi.normal hayatta ise cok zeki herseye aklı eriyor . psikoloji danısmana götürdüüğümüzde zeka geriliği var teşhisi kondu tam olarak anlamadım ama zeka geriliği oldugunu düşünmüyorm çünkü sadece dersleri konusunda eksik . sanırım bizde yeterli ilgiyi gösteremedik . acıkcası bu konunun erbabı bir insana danısmak istedim beni yönlendirebileceğiniz herhangi bir uzman var mı acaba ? yardımcı olun lütfen . şimdiden cok teşekkürler

 
nasıl davrana bilirim
zeynep tarafından 30 Ağustos, 2013 - 00:04:09 tarihinde gönderildi.

kızım sekiz yaşında b ve d harflerini 6 ve9 sayılarını karıştırıyor okumada ve konsantrasyonda çok güçlük çekiyor çok sosyal bir çocuk ama bunun yanında disleksi oldugunu düşünüyorum adanada yaşıyorum bu konuyla ilgili kimden yardım alabilirim ve nasıl yaklaşmalıyım kızıma zaman geçtikçe dahada geç kalıp ona yardımcı olamıycamı düşünmek beni çok üzüyor,,,

 
Pınar Fidancı tarafından 21 Temmuz, 2013 - 00:01:05 tarihinde gönderildi.

Sevgili "diskalkuli" ve Nur Hanım,

Spesifik yöntemlerle zorluk çekilen becerileri desteklemek, egzersiz yaptırmak gerek. Ama önce ince, detaylı bir değerlendirme.. Bunun için ÖÖG konusuna hakim ve yetkin bir uzman tarafından takip edilmesiniz. Şehirlere göre bazı benim de bazı isim önerilerim yorumların içinde var.

Sevgiler..

 
Nasıl bir çözüm bulabiliriz
NUR AYTEN tarafından 5 Temmuz, 2013 - 17:38:16 tarihinde gönderildi.

Merabalar ;
erkek kardeşim 10 yaşında, bu sen 5.sınıfa geçti artık bir orta okul öğrencisi oldukça başarılı bir öğrenci dersleri çok ıyı fakat şöyle bı sıkıntımız var bazı harfleri karıştırıyor mesela sıkça yapmış olduğu hatalardan bıri b ve m harferini karıştırıyor oldukça fazla yazım hatası yapıyor yazısınında çok ıyı olduğu söylenemez ne gibi bir çözüm aramalıyız bu duruma ... iyi çalışmalar

 
diskalkuli
diskalkuli tarafından 2 Mayıs, 2013 - 20:25:27 tarihinde gönderildi.

ben sanırım diskalkuliyim.7. sınıftayım.
matematiğim 2.5. sınıfta 4 tü.şimdi çok düşük.
diskalkuli belirtilerinin hepsi bende ve annemde var.bana yardım eder misiniz?

 
Pınar Fidancı tarafından 20 Nisan, 2013 - 23:51:19 tarihinde gönderildi.

Milis Toprak, ifadelerinizden oldukça sıkıntıda olduğunuzu anlıyorum, bununla beraber ne kadar içten, dürüst, cesur yazmışsınız, teşekkür ederim bunları bu yazının altında anlattığınız için.

Merve'ye de yazdığım gibi hiçbir zaman geç değil, yetişkin disleksikler için yapılabilecek pek çok şey var, içlerindeki gizli cevheri tozlarından arındırıp güçlük yaşadıkları alanlara yönelik adaptasyon sağlamak gerek.. Zaman zaman umutsuzluğa kapılsanız da çare, çözüm aramaktan vazgeçmemenizi öneririm. Sözel/yazılı becerileri en az düzeyde kullanabileceğiniz, disleksiklerin genellikle oldukça başarılı oldukları uygulamalı, yaratıcılık gerektiren, bir şeyleri yapmaya, üretmeye dayalı mesleklere yönelebilirsiniz. Yazılı işler yapmak gerektiğinde klavyeler, imla denetim programları sorunlarınızı hafifletecektir. Psikoterapi desteği düşünebilirsiniz, disleksiyi iyi bilen bir uzmanla çalışırsanız daha da iyi. Eğer İzmir'deyseniz bana mail ile ulaşın.

Selamlar, sevgiler..

 
Pınar Fidancı tarafından 20 Nisan, 2013 - 23:00:49 tarihinde gönderildi.

Nesrin Hanım merhabalar,

Sorununuz çözülmedikçe birikerek büyümüş görünüyor. Geriye dönerek adım adım çözüm bulmak gerek. Öncelikle muhakkak öğrenme sorunları konusunda yetkin bir uzmanla görüşmenizi öneririm. Oğlunuzun bilişsel ve duygusal olarak değerlendirilecektir, başarısızlığının tam olarak nedeni nedir, güçlük yaşadığı ve geliştirilmeye uygun olan yönlerinin bulunması çok önemli. Sorunun kaynağı belirlendikten sonra uygun çözüm üretmek mümkün olacaktır. Yani örneğin sorun eğer bilişsel ise bilişsel rehabilitasyon ve özel eğitim düşünülebilir, gerekliyse kaynaştırma öğrenciliği uygulanabilir. Bilgi eksiği için özel ders takviyesi gerekli olacaktır. Sorun duygusal kaynaklı ise psikoterapi desteği de planlanacaktır. Eşlik eden dikkat sorunları varsa hekiminiz medikal tedaviyi de düşünebilir. Tüm bu değerlendirme ve müdahale uzman bir ekip işi, okul ile de işbirliği yapmak gerekecektir. Sizin desteğiniz, ona yol göstermeniz ve her durumda onu kabul etmeniz çok önemli.

 
Pınar Fidancı tarafından 20 Nisan, 2013 - 22:41:26 tarihinde gönderildi.

Sevgili Merve,

Soruna "soru-cevap" bölümünde yanıt yazdım, benzer sorunlar yaşayanlara yol gösterici olması açısından aynı cevabı buraya da kopyalıyorum:

......

Her şeyden önce sorunuzu böyle detaylı ve içtenlikle ifade etmiş olmanız, pek çok okul/öğrenme travması yaşamanıza rağmen çözüm aramaktan vazgeçmemeniz çok etkileyici, kutluyorum sizi.

Yazdığınız semptomlar disleksiyle oldukça uyuşuyor. Yetişkin disleksikler için yapılabilecek pek çok şey var tabi ki; hem bilişsel rehabilitasyon hem de geçmişten bu zamana taşıdığınız duygusal yükler için.. Doğru uzmana ulaşabilmek en önemli adım.. İstanbul'da yaşadığınıza göre değerli hocam, Prof. Ümran Korkmazlar ile görüşebilirsiniz. Kendisi değerlendirme ve müdahale planı için size özgü yol haritasını çizecektir. Randevu için telefon numarası 0533 771 82 70 .

Sevgiler..

 
Ah ulan disleksi
Milis toprak tarafından 5 Nisan, 2013 - 23:36:28 tarihinde gönderildi.

Galiba kafamın icinde 100lerce hikaye var :(

Bir kaç tanesini yazmak istedim...

Sag ve solumu her zaman karistiyorum...

Usteki Merve hanımın yorumunu okudum... Sag tarafinı anlamak için hemen yazar gibi yapıyorum diyor... Aynısı bende yapıyorum...
Ah birde arabada yol tarif etmesi yok mü? Resmen zulüm bana... :(

Noktalama işaretlerinde neymiş bilmiyorum bende hep ... Nokta koyuyorum hep...

Yazılarım hep yanlış... Bir yazı yazdığımda 2-3 defa kontrol ettigim halde yinede yanlışlıklar kalıyor....

Bağlaclari hep atlıyorum ve ile de gibi...

İngilizce veya başka dillerden sözcükleri yazmamıyorum...

Hatta inşaat bile ilk zamanlar inssat gibi yazarım...

\' kolidor\' \'koridor \' sizce hangisi doğru valla ben google nin arama motoruna soruyorum

Meryem veya meyrem hangisi doğru :( Gökhan yada gokan

Daha sayımım mı? Ya yazı yazmayı sevmiyordum... Hocada kitabı deftere yazdiriyordu... Hatırlıyorum 20 gün felan okuldan kaçtım en fazla ilk okul 5 dir yani...

Şimdi başka seyler düşünüyorum... Öncekilerine göre daha yogun ve ciddi...

Hiç gücüm kalmadı... Dayanacak güçumde yok... Bakalım zaman ne gösterecek...


Birde disleksilere tavsiyeler nelerdir... Hayatta kalmak adına... Para kazanmak adına... Bu saat sonra ezilmek istemiyorum... Kimseden yardım almadan hayatta kalmak istiyorum... Ama çok şey istiyorum...

 
imdatttt
nesrin tarafından 5 Nisan, 2013 - 04:48:54 tarihinde gönderildi.

merhaba benim 15 yaşındaki oğlum ilkokula başladığı andan itibaren okula karşı ilgisiz ve ders çalışmıyor.Anaokulundaykende faaliyetlere katılmıyordu.onu 8 yaşındayken psikiyatriste götürdüm fakat normal olduğunu söylediler.şu an lise 1 de ve dersleri hala çok kötü.Okumak istemiyor.hiç başarı gösteremediği için motivasyonu düştü.spora resme müziğe hiçbirşeye ilgisi yok çok çaresizim. yardımcı olabilirmisiniz

 
MERVE tarafından 2 Nisan, 2013 - 16:11:29 tarihinde gönderildi.

Merhaba,
Ben disleksi hastalığını 1haftadir biliyorum,internette araştırma yaparken öğrendiğim bir hastalık.Böyle bir hastalık olduğunu bilmiyordum.Acaba bendemi disleksi miyim diye de merak ediyorum.
İlk okul dönemimde zorluklar çektiğimi hatırlıyorum.Okuma yazma sorunu.Sınıf çoğu kişi okuma yazma geçerken.ben sadece heceliyordum,yazma çok kötüydü.Hatta o dönemde okuma yazma geçenlere kırmızı kurdele takardı öğretmen,o kadar üzülürdüm ki,benim yok diye.Sonra hatırlayamıyorum.Bende almıştım kırmızı kurdeleden,önlük yakamıza takardı.Ama ben hiçbir zaman ne güzel okuya bildim bir yazıyı,ne de eksiksiz yazabildim.Okul dönemde ilkokul-ortaokul-lise de hocam beni hiç görmesin hiç kitap okumayayım.Çünkü çok heyecanlanıyordum her seferinde.. Cümle atlıyorum, okurken bazı harfleri ekler ya da unutuyorum ya heceliyordum,duraklıyordum.Bazı kelimeleri ezberlermişim artık onları okuyordum,ya bilmediğim kelimelerde uğraşmak çok zordu. Okumalarımda anlamı ifade eden ritim ve tonlamaları,vurguları yanlış yapardım. Hele lise döneminde daha kötüydü,kaç yaşına gelmişim okuyamıyorum.Hayal gücüm çok güzeldi,ama zamanla hevesim hep geçti.
Ben tembellikten zannediyordum.Çünkü hiçbir zaman başarılı öğrenci olamamıştım.Bazen çok çalışıyordum derslere yüksek puan alamıyordum,hiç yüz olmadım hayatımda,alımda ders olsa da,oda bütün sınıf alırdı.Derslerime çok çalışsam da,az çalışsam da aynı alıyorum,çok çok fark etmiyordu hayatımda.Bende zamanla ders çalışmamaya başladım.Çünkü ben başarırız,tembel öğrenciydim.Ailemde öyle diyordu.Başarılı akıllı olmadığımı düşüyorlar.Hele ki OKS(LİSE GİRİŞ SINAVLARI)ben yani kaç sene okumuşum,insan barajı geçemez mi?Neyse düz liseye gittim.Lise son senemde dershaneye gittim.Ve sınav sonucum gene hüsran.baraj:180 benim puanım:189 
Ailem üstüne durmadı, abimlerime 2.kez dershaneye gönderdiler ama benden ümitleri olmadı hiçbir zaman.ev aldık çalışmaya başladım.ama tekrar girim diye,evde çalışmaya çalıştım o senede :175 puan aldım.Yani barajı geçemedim.Çoğu kişi çevremde benim akıllı biri olmadığımı düşünüyor.Aptal mıyım hayır,çoğu insandan daha akıllı,ve zeki olduğumu biliyorum.İnsanları ilk anda aklına geldiği benim hemen gelir,sivri zeka görüyorum kendimi.Ama ben bunu yazıda ,ve algılama zorluk çekiyorum.Sınavlarda başarısız oluyorum.Birde gene başaramamağım korkusu ile stres yaşıyorum.
Ben sağımı solumu her zaman karıştıran insanım, onun için sağın dediklerinde, elimi yazıyormuş gibi yapıyorum, çünkü sağ elle yazıyorum.hemen sağ yapıyorum o zaman=)
Ben hala eksik veya yanlış yazıp okuyabiliyorum.Ama böyle bir hastalık olduğunu yeni öğrendim.Geç mi kaldım bilmiyorum ama bu durum gerçekten çok kötü.Ben disleksi miyim?Nasıl tedavi olabilirim?Sınavlarda başarılı olabilir miyim?

 
Pınar Fidancı tarafından 1 Nisan, 2013 - 01:21:17 tarihinde gönderildi.

Sevim Hanım, disleksik çocukların yaşadığı zorlukları kardeşinizin hikayesinde tüm yoğunluğuyla hissediyoruz =((

Doğru uzmanlardan yardım almak, onları anlayan okullar, öğretmenlerle olmak gerçekten o kadar kıymetli ki..

Özel Öğrenme Güçlüğü'nün ülkemizdeki üstadı Prof. Ümran Korkmazlar İstanbul'da Fide Danışmanlık Merkezi'nde çocuklara yardım ediyor; randevu için tel: 0533 771 82 70.

İzmir'de de Ümran Hoca'nın öğrencisi, üstteki makalenin de yazarı ben varım; Liman Aile Danışma Merkezi 0532 134 42 35

Sevgiler..

 
disleksi
sevim tarafından 25 Mart, 2013 - 16:58:25 tarihinde gönderildi.

kardeşim 14 yaşında bu konuyuilk fark etigimizde 6 yaşındaydı önce bir psikiyatriste gitik çocuk psikiyatristi degildi hiç birşey yapmadan direk zeka geriligi dedi ve rehabiltayon merkezine gönderdi orada gerçekten işini iyi yapan bir ögretmenle karşılaşana kadar 2 yıl geçti 2 yıl sonra ögretmen bu çocukta zeka gerigligi degil başka bir rahatsızlık var dedi biz yeniden başka bir doktora gitik ve disleksi ile tanıştık kardeşimini lerlemesi hızlanmıştı cümller kurmaya başlamış sayılar konuusndaki sorununu haletmişti bir yerden de devletokulun gidiyordu ta ki çocuguna arkadaşlarının faklılıkları ile dalga geçmesini ögretemeyen bir velinin ögrencisii le karşılaşana kınama meraklısı hocaların oldugu bir ısnıfa düşene kadar birden herşey tersine döndü çocuk innaulmaz bir şekilde içine kapandı rehabiltasyondaki hocasıyla görüşmek istemdi zira arkadaşı en delimiisnde oraya gidiyorsun demiş okuldaki hocları bütün sınıfa arkadaşınız özürlü ona göre davranın diyerek kendince iyilik yaptıkları için kardeşim okulu bırkamak istedi zorla gönderdik ama yaşı 14 olmaısna ragmen hiç birey bilmiyor gibi kordinasyon yok aradaki baglantı yok ne yapıcamı şaşaırmış durumdayım bu konu ile ilgili çalışan ögretmenler ve psikiyatristler arıyorum yardımcı olabilicek arkadaşlar lütfen isim ve çalıştıkları kurumlaru yazarlarsa çok sevinirim tüm kardeşler üniversite egitimi alıyor ve o bunuda kendine dert eti iyice içine kapandı lütfen bu yıl ortaokulu bitiricek biraz ara verip özel dersler alıp tedavi olduktan osnra lise egitimine başlamasını istiyoruz sadece bildiginiz doktor ve bu işi iyi bilne bu tür çocuklarla çalışmış ögretmenlerin isimleri varsa elinizde paylaşın o kadar az bilgileri varki egiitmcilerinde psikiyatristlerinde ne yazık ki

 
sayılar
gönül tarafından 21 Kasım, 2012 - 09:50:23 tarihinde gönderildi.

5 yaşındaki oğlum 2 senedir anasınıfına gidiyor. geçen yıl 20 yekadar saymayı ve 10kadar yazmayı öğrendi.9-6rakamlarını karıştırıyor 20li ve30 lu rakamları ezbere sayıyor fakat gösterdiğimde mesela 28,2 8 diye okuyor.renkleri biliyor gometrik şekilleri tanıyor kendi adını yazıyor.okulda etkinliklere katılıyor, makasla kesme-çizme etkinliklerini sevdiğini söylüyor öğretmeni dikkat konusundada bir problem yok diyor.fakat sayıları yazmak istemiyor.hafta sonu ev ödevi olarak tekrar gösterilen sayıları yazmak istemiyor sıkıldığını söylüyor matemtik konusunda zorlandığını düşünüyorum.

 
Pınar Fidancı tarafından 10 Kasım, 2012 - 10:09:10 tarihinde gönderildi.

Han merhaba,

Disleksinin yetişkinlikte de süren temel bazı bilişsel güçlüklerinin yanı sıra, bir de geçmişten getirilen yetersizlik duygusu, kendini ifade edememe, travmatik okul anıları, gerçek performansı ortaya koyamama hissi, zorunlu mükemmeliyetçilik gibi yetişkinliğe taşınan duygusal zorlukları oluyor. Bu noktalara mutlaka hassasiyetle dokunmak, bireyin kendisiyle ilgili olumsuz inançlarını yeniden şekillendirmek, güçlü yönleri belirlemek, hayatı disleksiyle uyum içinde (hatta pek çok kez disleksinin getirdiği özel yönlerle bezeyerek) sürdürmeyi sağlayacak becerileri öğretmek, gerekli alanlarda bilişsel egzersizlerle desteklemek çok önemli. Yetişkin disleksikler için de yapılabilecek çok şey var, ama her birey için ihtiyaç, özellik ve durumlarına göre özel ve yaratıcı çözüm ve teknikler planlamak gerek. Onları hep işlenmemiş, el yordamıyla kendi yöntemleriyle yada doğal yollardan az yada çok şekillenmiş, naif, çok kıymetli, çok parlak değerli madenler gibi hayal ediyorum..

Anlattığınız tablo disleksiyle örtüşüyor, ama uzman ellerde çok daha detaylı bir değerlendirme yapılmalı ve ona göre hem duygusal alan desteklenmeli hem bilişsel becerileri güçlendirecek bir yol haritası çıkarılmalı. Yetişkin disleksi vakalarıyla çalışıyorum, biyografi sayfasında iletişim bilgilerim var, bana ulaşabilirsiniz, aynı şehirde değilsek bile doğru uzmanlardan yardım almanız için sizi yönlendirebilirim.

 
Han tarafından 7 Kasım, 2012 - 16:34:53 tarihinde gönderildi.

merhaba,
Sözlü yönergeleri alma ve uygulamada güçlük, Dikkat ve konsantrasyon da güçlük, konusmada, ifade etmede, anlasmada, karsidaki kisiyi anlayabilmede, okudugunu anlamada gucluk, ufakligimdan beri dile karsi bir yeteneksizlik falan filan.
tam tersine cebir ve geometriye karsi yuksek ilgi ve pratiklik, arac kullanimi spor resim, bi bakima el becerime ve hakimiyet becerime guveniyorum. fakat oyle bir meslegin icine dogru gidiyorum ki yuksek dikkat ve anlama-algilama becerimin yuksek olmasi gerekiyor. bu meslek dalina girisimi gorsel ve matematiksel becerime borcluyum. fakat anlayamamak, aptal durumuna dusmek insani rahatsiz ediyor. cogu zaman zekam yetersiz diye dusunuyorum. anlama-algilama da dikkat konusunda kendimi gelistirmek istiyorum. yardimci olursaniz cok sevinirim. okb anksiyeteden de suphe etmekteyim, bu arada solak biriymisim ama ufaklikta sag elime zorlandirilmisim ince bir ayrinti fakat dile getirmek istedim ne kadar onemlidir bilemiyorum. tesekkur ederim

 
Pınar Fidancı tarafından 18 Ekim, 2012 - 00:46:37 tarihinde gönderildi.

Ali Bey'in tavsiyesine aynen katılıyorum, link için de çok teşekkürler, alt mesajlarda sözünü ettiğim "Yeryüzündeki Yıldızlar" isimli bu Hint filmini sadece aileler değil, kahraman ruhlu öğretmenler de mutlaka izlemeli =)
Disleksinin yüreklere dokunan hikayesi..

 
Disleksi için önemli
Ali tarafından 18 Ekim, 2012 - 00:34:08 tarihinde gönderildi.

http://www.sinemalar.com/film/40235/taare-zameen-par bu filmde disleksi bir çocuğun başarısızlığa düşmesi ve başarılı olmasını anlatıyor bu tarz sorunlarla baş etmenin yolunu görmek isterseniz izlemeniz gerekir alt yazılı şekilde izleyerek hem güzel bir film izlemiş olursunuz hemde bilgilenmiş olursunuz

 
Pınar Fidancı tarafından 12 Eylül, 2012 - 19:12:17 tarihinde gönderildi.

Gülnihal Hanım, kızınız için mutlaka uzman yardımı almanızı öneririm. Aşağıdaki çözüm önerisi yazılarına göz atabilirsiniz. Sevgiler..

 
yardım
gülnihal tarafından 9 Eylül, 2012 - 16:47:54 tarihinde gönderildi.

kızım 9 yaşında çarpım tablosunu ezberleyemiyor.okuması ve yazması çok yavaş ve yanlış yardım edip düzeltelim diyorum hiç izin vermiyor.kendiside bir çaba göstermiyor akademik olarakta yıllar geçtikçe arkadaşlarına göre geri kalmaya başlıyor özgüveni kalmayınca davranış bozuklukları başlıyor

 
Pınar Fidancı tarafından 19 Nisan, 2012 - 22:33:20 tarihinde gönderildi.

Bunlar evet keşfedilmemiş, hafif bir disleksiyi düşündürüyor gerçekten. Tabi daha derin inceleme gerekir. İfadelerinizden normal eğitim sisteminin sizi çok üzmediğini anlıyorum. Her halükarda kendi stratejilerinizi geliştirip kendinize özgü baş etme yöntemleri bulmuşsunuz sanırım ki bu çok desteklediğimiz bir şey hep.

Disleksinin olumsuz etkilerinden söz ediyoruz daha çok, halbuki pek çok da farklı, "özel" tarafları vardır disleksik beyinlerin.
Mesela çok yaratıcıdırlar, hayal güçleri çok geniştir.
Çok farklı bakış açıları, görüşleri vardır; dünyaya herkesin baktığı gibi bakmazlar.
Kendilerine özgü düşünce tarzları, akıl yürütme yöntemleri olur, sohbetleri gerçekten eşsizdir.
Genelde sağ beyin baskın olduğu için sözel olmayan, görsel beceri ve ifadelerde çok başarılıdırlar.
Eğer güçlüklerinin üstesinden gelip, standart müfredat içinde ezilip kaybolmamışlarsa, müthiş başarılı işlere imza atarlar.

Disleksiyle ilgili ünlü kitabın yazarı R. Davis'in sözü çok doğru; "dyslexia is a gift" (*disleksi bir hediyedir).

Ceren, size de önerim kendi beyninizi, kendi özel taraflarınızı keşfetmeye devam edin. Ki aslında bu metakognisyon ("düşünmeyi düşünmek") her insanın yapmaya ihtiyaç duyduğu bir şey. Disleksiklerde daha hoş, daha sürprizli şeyler çıkabiliyor fakat.. =)

Sevgiler..

 
ceren tarafından 12 Nisan, 2012 - 15:36:08 tarihinde gönderildi.

Evet aynada, sol elimle yazdığım yazının görüntüsü normal oluyor.Okumam hızlı değildir ve birbiriyle bağlantılı konular arasında ilk etapta ilişki kurmakta zorluk çekiyorum ama uzun sürmüyor.Biraz dikkat eksikliğim var bunun baskılamak için sınıfta en önde oturuyorum sadece hocaya konsantre olabilmek için..Böylelikle not tutarken de zorluk çekmiyorum..tekrar etmediğim şeyleri de kolay kolay hatırlamam.Hesap yapmakta zorluk çekmiyorum ..Ayrıca küçüklüğümde 'N' harfini yazarken iki çizginin arasındaki eğik çizginin yönünü hep karıştırırdım, sonunda ezberleyebildim...Belki bu bilgi gereksiz ama yine de söylemek istedim.

 
Pınar Fidancı tarafından 11 Nisan, 2012 - 22:27:11 tarihinde gönderildi.

Evet evet baskınlık doğru. Genelde sadece elde yazı yazma tercihine göre sağlak yada solak deriz ama aslında hem farklı fonksiyonlar var (mesela makas, cezve, çatal tutma; topa vurma, yakalama; teleskopla bakma vs.) hem de sadece el değil göz, kulak, ayak da işin içinde. Yani örneğin sol elle yazı yazıp, sağ elle makas kullanan ve sağ ayakla topa vuran biri olmak olası ve böyle bir kişide daha kısmi bir solaklıktan söz ederiz. Tabi bunları disleksiden bağımsız olarak anlatıyorum =) Sizinki de böyle birşey belki, diğer belirtilere göz attınız mı? Simetrik yazma derken yani aynaya tutulduğunda doğru görünen bir yazı mı bu?

 
ceren tarafından 11 Nisan, 2012 - 16:18:41 tarihinde gönderildi.

Ayakta sağ olduğunu düşünüyorum ama göz ve kulakta baskın bi taraf çok belirgin bi şekilde yok.dominansın kelime anlamı baskınlık zannedersem.. Burada sizin bahsettiğiniz dominans tam olarak nedir?

 
Pınar Fidancı tarafından 10 Nisan, 2012 - 20:42:15 tarihinde gönderildi.

Başka bir belirti yoksa, sanmıyorum =)
Bu daha çok, dominansın beyinde sağ ve sol hemisferler arasında daha eşit dağıldığının bir göstergesi olabilir. Ayak, kulak ve gözde baskın taraf hangisi?

 
ceren tarafından 5 Nisan, 2012 - 18:09:08 tarihinde gönderildi.

18 yaşındayım ve normalde yazarken sağ elimi kullanıyorum..geçenlerde sol elimle de simetrik yazabildiğimi fark ettim. sizce disleksi olma ihtimalim var mı?

 
Pınar Fidancı tarafından 9 Mart, 2012 - 10:28:09 tarihinde gönderildi.

Merhabalar Ayşe Hanım,

Sorduğunuz ebeveynlik tutumlarıyla ilgili sorular çok yerinde, çok önemli. Her şeyden önemlisi oğlunuzun güçlüklerini kabul edip kendisini ifade edebileceği bir aile ortamı yaratabilmek.. Bu tanıyı alan çocuklar, zekâ düzeyleri parlak olmasına karşın çok spesifik alanlardaki güçlükleri nedeniyle akademik olarak zorlanıyorlar ve eğitim hayatları boyunca çok da inciniyorlar, özgüvenlerini korumak çok önemli. Kendisini şartsız kabul ettiğinizi, özel ve değerli olduğunu gerçekten içtenlikle hissettirin. Destek ve cesaret verilmeye çok ihtiyaç duyarlar. Sonuçta tüm bu olanlar onun suçu değil asla.. Mutlaka uzman, okul, aile işbirliği içinde çalışmalısınız. Tüm başarılarını, en çok da gayretini her zaman ve anında takdir edin; yapamadıklarına değil yapabildiği, iyi olduğu şeylere odaklanın. Bunun için gelişimini birlikte izleyebileceğiniz grafikler tutun ya da bir dosya hazırlayabilirsiniz. Güçlü oldukları alanları mutlaka korumak gerek, yetenekli olduğu alanları keşfedip bu aktivitelere yönlendirin, sanat, spor, yaratıcılık gerektiren tüm faaliyetler olabilir. Çalışma becerilerini destekleyin, uzmanınızın belirlediği bilişsel eğitim programınıza düzenli devam edin, öğrenmesini aktif öğrenme ve çoklu duyuya dayanan yöntemlerle destekleyin. Aşağıda diğer cevaplarda kitap ve film önerileri de uygundur. Çok uzun bir konu bu, genel olarak bu hatlarla özetleyebilirim, uzmanınızdan bu konuyla ilgili devamlı destek almanızı öneririm.

Özel Öğrenme Güçlüğü gelişimsel bir sorun, sonradan edinilmez (nörolojik hasarlar hariç) ya da büyüdükçe geçmez; yani gerçek anlamıyla bir “bozukluk” olmadığı için, aslında tedavi yerine eğitim ve adaptasyon terimleri daha yerinde. İlerleyen hayatına etkileri olacaktır, ne kadar etkileyeceği şu an yapacağınız bilişsel egzersizlere, çalışmalara, yönlendirmelere ve yaklaşıma bağlı. 2. sınıf erken bir teşhis sayılır, yolun başındasınız ve yapabileceğiniz çok şey var. İlaç ile ilgili ise doktorunuzdan bilgi alabilirsiniz.Ferzane selamlar,
Ağır bir hikâyen olduğunu görüyorum. Haklısın, kaynaştırma öğrenciliği aslında çocukların hayatını kolaylaştırsın, farklılıkları temel ve hatta mesleki eğitimlerine engel olmasın diye oluşturulmuş, teoride düzgün ve çok da yararlı, fakat okullarda pratikte bilgisizlik ve yetersizlikten sıkça defolu uygulanan, çocukları duygusal olarak koruyamayan ve hatta etiketlendirmeye yatkın bir sistem. Aslında mesela “eğitim almaları için özürlü raporu” değil; sınıfa maksimum adaptasyon sağlayıp, güçlü yönlerini kullanmalarına olanak verip, tam tersine sınıfta kalma korkusu yaşamadan eğitimlerini sürdürmeleri hedefleniyor. Düzgün uygulandığında iyi işliyor, koruyucu yönü çok. Fakat biliyorum, pek çok okul bunu çok ters, yanlış, eksik uyguluyor. Sana yardım edebilirim belki, iletişim bilgilerim benim sayfamda yazıyordu, bana ulaşabilirsin.Sevgiler..

 
disleksi
z.ferzane tarafından 3 Mart, 2012 - 16:36:40 tarihinde gönderildi.

dislektikler için yetersiz kavramını kullanıyorlar ve eğitim alması için özürlü raporu istiyorlar. anlamıyorum neye göre özürlü sayılıyorlar? beyninin farklı çalışması nasıl bi özür? ve soruyorum o yetersiz denilen öğrenciler için yetersizliklerini nasıl telafi edecekler. ben 17 yaşında dislektik biriyim ve lise hayatım bu yüzden bitmek üzere. soruyorum bana özürlü damgası vurduran sayın devletim neden bizden daha YETERSİZSİNİZ?

 
ayşe kaya tarafından 1 Mart, 2012 - 01:27:59 tarihinde gönderildi.

8 yaşında 2. sınıfa giden oğluma özel psikiyatri merkezinde dikkat eksikliği ve sözel konularda özel öğrenme güçlüğü teşhisi kondu.WISC-R testinden sonra ÖÖG olduğu tespit edildi.ilk defa duyduğum bir konu ve iki tanı konulunca bir anne olarak oğluma nasıl davranmalıyım?birlikte ders çalışırken ve etüt de ödevlerini yaparken nasıl yaklaşmalıyız?%100 tedavi oluyor mu yoksa ilerki sınıflarını da etkileyecek bir durumu kalır mı?bu arada Ritanil 10mg tb.başlandı.bu ilacın çocuğumun beyin gelişimine olumsuz bir etkisi olur mu? bu ilacı oğlum kaç yıl kullanacak merak ediyorum?

 
Pınar Fidancı tarafından 4 Şubat, 2012 - 15:47:05 tarihinde gönderildi.

Meryem Hanım merhabalar,

Yukarıdaki yazıda bulunan belirtilerin ne kadarını ilköğretim döneminde ve hatta öncesinde gösteriyordu kardeşiniz, tanı ve teşhis için bunu değerlendirmek gerek öncelikle. Bu konuda uzman bir psikolog belirtileri kolayca tarayabilir, tanılayabilir. WISC-R testi de muhakkak yol gösterici olacaktır. Ayrıca çeşitli envanterler de mevcut ki bunlar da yazıda sıraladığım semptomları sorgulayarak risk analizi yapıyor. Size yakın bir üniversite hastanesinden en iyi yardımı alabilirsiniz diye düşünüyorum.

Bu çocuklar, beyinleri farklı çalışan, farklı öğrenen çocuklar. Genel okul müfredatıysa çoğunluğun öğrenme trendlerine uygun olarak hazırlandığı için de zorluk çekiyorlar. Bunu bir beyin yapısı gibi düşünebiliriz; dolayısıyla "tedavi" değil "müdahale" var; doğru müdahale ile ÖÖG'nin akademik hayatlarına olumsuz etkilerini en aza indirip maksimum adaptasyon mümkün. Hatta farklı düşünen, yaratıcı tarafları ortaya çıkarıldığında, onları anlayan kişilerce çevrili olduklarında, doğru yönlendirildiklerinde muazzam işler çıkardıklarını biliyoruz. Hayatlarını kolaylaştıracak yöntemleri öğrenmeye ihtiyaçları var. Doğru müdahale, onların öğrenme becerilerini zenginleştirecek, zayıf oldukları alanlara yönelik zihinsel egzersiz yaptıracak, okula adaptasyonlarını arttıracak ve güçlü oldukları yanları ortaya çıkaracak geniş bir plandan oluşuyor. Aşağıdaki cevaplarımda da bu konuyla ilgili minik notlar var.

Özel Öğrenme Güçlüğü ayrıca MEB'in kaynaştırma uygulamaları dahilinde. Dolayısıyla durumları raporlandırıldığı takdirde özel eğitim alabilmenin yanı sıra kaynaştırma öğrencisi de olabiliyor, pek çok haktan yararlanabiliyorlar.

 
meryem özdemir tarafından 24 Ocak, 2012 - 23:59:33 tarihinde gönderildi.

İy günler,benim 12,5 yaşında erkek kardeşim okulda akademik zorluk yaşıyor,yazılarıda çok karmaşık kendisi dergide Osman abalının disleksi hakkında yazısını okumuş bana dediki bende bu hastalıktan var sanki beni tanımlıyor,Şanlıurfada ikamet ediyoruz ne yapmamız lazım, tedavisi ne kadar zaman alır kesin teşhis için değerlendirme testiniz varmı emin olmak istiyoruz ayrıca ben de psikoloji öğrencisiyim bana bu konuda yol gösterirseniz sevinirim.

 
Pınar Fidancı tarafından 11 Ocak, 2012 - 22:53:22 tarihinde gönderildi.

Hicran merhaba,
Okuduğun üniversitenin mediko-sosyal servisindan ya da psikolojik danışmanlık merkezlerinden yardım alabilirsin. Hangi şehirde yaşıyorsun?

 
hicran tarafından 11 Ocak, 2012 - 22:30:18 tarihinde gönderildi.

merhaba,dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı konmuş bir yetişkinim.derste konu anlatılırken matematiksel ifadeler işin içine girince bir süre sonra bir bölümde saplanıp kaldığımı ve diğer kısımları kaçırdığımı farkediyorum.karar vermem gereken şeyler var yani okuduğum okul,yaptıgım meslek bana tam uymuyor gibi yani yetmiyor gibi geliyor.bu konuda yardım almak istiyorum yani karar vermeme yardımcı olsun yeter.kendime çok yükleniyorum.yani anlatamıyorum değişigim biraz.nerden nasıl yardım alabilirim yardımcı olursanız çok sevinirim.tesekkürler.

 
Pınar Fidancı tarafından 19 Ekim, 2011 - 23:35:04 tarihinde gönderildi.

Seher Hanım merhabalar,
"Dikkat eksikliği" olarak düşündüğünüz tanıyı bir uzmanın mutlaka netleştirmesi gerek. Akabinde kızınız için uygun müdahale planı konusunda uzmanınız sizi yönlendirecektir.
Sevgiler..

 
SEHER AYDIN tarafından 19 Ekim, 2011 - 22:56:50 tarihinde gönderildi.

KIZIM İLKOKULA BASLADI VAR OLDUGUNU DUSUNDUGUM DIKKAT EKSIKLIGI ILE SUAN KARSI KARSIYAYIZ KENDISINDE VAR OLAN FARKLI POTANSIYELI KULLANAMAYACAGINI DÜSÜNDÜGÜM İÇIM OKULUMU DAHI DEGISTIRDIM MEVCUDU AZ BIR SINIFTA SUAN DIGER COCUKLARDAN FARKLI OLDUGUNU HISSETMEYE BASLADI OĞRETMENIMIZDE DIKKET DAGINIKLIGI OLDUGUNU FARKETTIGINI SOYLEYINCE ŞUAN PANIK DURUMDAYIM NE YAPMAM GEREK KIZII NASIL YONLENDIRECEGIMI BİLEMIYORUM LUTFEN BIR YOL GOSTERIN

 
Pınar Fidancı tarafından 30 Eylül, 2011 - 12:20:57 tarihinde gönderildi.

Öncelikle mutlaka bu konuya bütünüyle hakim bir uzmanla görüşmenizi öneririm. Uzman, ilk etapta aile ve çocukla görüşüp sorunları belirleyecek ve çocuğun farklı alanlardaki bilişsel beceri düzeylerini belirlemek amacıyla başta WISC-R olmak üzere çeşitli ölçme/değerlendirme test ve envanterlerini uygulayacaktır. Her çocuğun profili birbirinden farklı.. Çocuğa özgü bu profil, çocuğun güçlü ve desteklenmeye ihtiyaç olan becerileri ile birlikte belirlendikten sonra, temel prensip, çocuğun iyi olduğu yanları koruyup, bir taraftan da bunları öğrenme süreçlerinde devreye sokmak ve öğrenme performansını aşağıya çeken becerilere yönelik spesifik, yoğun ve düzenli zihinsel egzersizler yapmasını sağlamak.. Örneğin, tipik dislektiklerin müthiş görsel becerileri vardır, dinleyerek değil görerek ve yaparak öğrenirler, anlamak için parça parça değil önce bütünü görmeye ihtiyaç duyarlar... Uzman, çocuğun zayıf becerileri için belirlenen bilişsel egzersizlerin yanı sıra, güçlü taraflarını öğrenmenin içine nasıl adapte etmek gerektiği konusunda da aileye ve çocuğa psiko-pedagojik eğitim ve destek verecektir. Tüm bu çalışmaların yanı sıra uzmanın çocuğun duygusal dünyasını ve özellikle özgüvenini desteklemesi, aileyi de doğru yönlendirmesi ve mümkünse okul ve öğretmenlerini de takıma dahil etmesi çok önemli.

Ailenin bu süreçte yapması gereken en önemli şeyse çocuğun iyi olduğu alanlarda onu desteklemek, öne çıkarmak; gayretini anlayıp önem vermek; çocuğun kendisini özel ve değerli hissetmesini sağlamak; onu şartsız kabul ettiğini gerçekten hissettirmek.. Bu çocukları narin orkideler gibi düşünmek mümkün; yanlış yaklaşılıp sorunu anlaşılmazsa solup gidebilirler; ama doğru destek, yaklaşım ve yönlendirmeyle sıradan insanlardan farklı düşünme sistemleri onların göz alıcı ve özel çiçekler vermelerine olanak sağlar. Başarılı olmuş ünlü dislektik insanların hikayeleri bu yüzden çocuklara ve ailelere her zaman iyi gelir; Edison, Walt Disney, Picasso..hatta Da Vinci ve Einstein'ın da aslında dislektik olduğu düşünülüyor.

Minik bir not; "Yeryüzündeki Yıldızlar" filmini de izlemenizi öneririm, bu çocukların iç dünyasına ışık tutan çok hoş bir Hint filmi. Yabancı çok kaynak var ama Türkçe'ye de Tübitak Yayınları'nca çevrilmiş "Bende Disleksi Var" - Jennifer Moore-Mallinos, mutlaka okunması gereken bir kitap.

Selamlar, sevgiler..

 
slm
engin ertan tarafından 26 Eylül, 2011 - 15:02:39 tarihinde gönderildi.

nereden başlamalıyızçözüm önerileriniz nedir

 
Pınar Fidancı tarafından 25 Eylül, 2011 - 16:36:49 tarihinde gönderildi.

Özel Öğrenme Güçlüğü'ne müdahale, temel olarak çoklu duyuya dayalı özel eğitim teknikleri ile bilişsel rehabilitasyona dayanır. Öncelikle çocuğun güçlü ve zayıf yönleri, neye ihtiyacı olduğu çeşitli ölçme/değerlendrime yöntemleriyle belirlenir. Daha sonra bu verilere göre hedefler ortaya konur ve çocuğa özgü bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanıp uygulanmaya başlar. Tabi bu terapi süreci, aileyi/okulu bilgilendirip danışmanlık vermekten, çocuğu mevcut sorunuyla ilgili duygusal ve düşünsel olarak desteklemeye kadar pek çok farklı açıdan da desteklenir.

 
tedavı
hulya kara tarafından 19 Eylül, 2011 - 00:50:02 tarihinde gönderildi.

peki çözüm nedır nasıl tedavı şeklı uygulanır

 
 
Yeni yorum ekle
Adınız: *
E-Posta Adresiniz: *
Web Sayfanız:
Yorum Başlığınız:
Yorumunuz: *
6 - 2 = *
 
 
Üye olmak istiyorum   Şifremi unuttum
    Aktivasyon kodu
Çocuklar Blogundan Son Yazılar
 
Pınar Fidancı tarafından yazılmış
 
Pınar Fidancı tarafından yazılmış
 
 
Pınar Fidancı tarafından yazılmış
 
En Popüler Yazılar
1
Tuba Erzan tarafından yazılmış
 
2
Sedar Ertaş tarafından yazılmış
 
3
Filiz Olcayto tarafından yazılmış
 
4
Mehmet Kartal tarafından yazılmış
 
5
Gamze Yildirimli tarafından yazılmış