Kli. Psk., Bahadır Bilgin Soru Sor Temasa Geç

Uzmanlarla temasa geçmek için lütfen giriş yapınız

Uzmana soru sormak için lütfen giriş yapınız


Blog Adresi: Ruh Sağlığı Ve Çocuklarımız...

EMDR.PSİKOTERAPİST.PSİKOLOG BAHADIR BİLGİN       / EMDR ( Davranış Bilimleri Enstütüsü) SupervizyonTIBBİ HİPNOZ (Yeditepe Üniversitesi - Tıbbi Hipnoz Derneği) Supervizyon AdolesaN
Psikolojisi ( UNFPA- Sağlık Bakanlığı- UNİCEF) Supervizyon EFT (The Association for the Admancement of Meridian Therapies, EFT Masters) Üniversite sonrası Ulusal ve Uluslararası kapsamlı bir çok eğitimden geçmiş ayrıca Hollanda'da Madde Bağımlılığı Tedavi - Terapi Eğitimleri almıştır.
5 yılda 97000 adolesan'a adolesan ruh sağlığı konusunda seminerler vermiş (İçişleri Bakanlığı- Valilik - Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü- Devlet Hastanesi Başhekimliği vb.) mesleki anlamda takdir ve teşekkürlerle ödüllendirilmiştir. Adolesan ruh sağlığı konusunda çalışmaları devam etmekte, (Çocuk ve Ergen Psikolojisi) Mesleki (İnsan Kaynakları vb.) kongrelerde sunum yapmaktadır. Çocuk Psikolojisi, Performans Psikoterapileri, Depresyon, Anksiyete Bozuklukları, Post Travmatik Stres Bozukluğu, Enurezis, Enkoprezis, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Panik Atak,Evlilik Terapisi, Aile Terapisi alanlarında çalışmalar, İMGE isimli kitap çalışması yapmaktadır.Devlet Hastanesi Başhekim Yrd, Sağlık Müdürlüğü Akıl ve Ruh Hastalıkları Şube Müdürlüğü, Türk Psikologlar Derneği Temsilciliği görevleri yanı sıra halen Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikliniğinde görev yapmaktadır.İngilizce (Orta) ve Arapça bilmektedir.
ALDIĞI EĞİTİMLER, SEMPOZYUM ve KONGRELER, SUNUMDA BULUNDUĞU BİLDİRİ, SEMİNER ve KONGRELER, ALDIĞI TAKDİR ve TEŞEKKÜRNAMELER
DBE - EMDR Eye Movement Desensitization And Reprocessing. - Ph.D.Francine SHAPIRO -2004
Davranış Bilimleri Enstitüsü. EMDR ile Performans Geliştirme. - Ph.D. David GRAND - 2005
Tıbbi Hipnoz Der.Psikoterapide Yaratıcılık Nasıl Geliştirilir. - Prof. Dr. Peter BLOOM -2005
Sağlık Bakanlığı  Ana Çocuk Sağlığı,UNICEF,UNFPA - Adolesan Sağlığı ve Gelişimi Eğitimi - Dr. Rıfat KÖSE - Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürü - 2003
Güney Hipnoz Grubu - Katatimi ve Yönlendirilmiş İmgelem - Psikolog Dr. Tuncay ÖZER - 2006
Sağlık Bakanlığı,UNFPA,UNICEF,WHO,ICC - G.D.CSÜS Hizmetleri - Dr. Rüstem ZEYDAN (Müsteşar Yrd.)
Takdirname - Gaziantep Valiliği,Şehitkamil Kaymakamlığı - Psikolojik Hareket Faaliyetleri üzerine 2005
Teşekkürname - Devlet Hastanesi Başhekim Yrd. Bahadır BİLGİN'e - Prof Dr. M. Sait DEĞER TBMM (Milletvekili) 1999
Teşekkürname - Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü - Madde Bağımlılığı ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı seminerlerine ilişkin - Dr. Y. Ziya YILDIRIM(İl Sağlık Müdürü)
Teşekkürname - Sağlık Bakanlığı , Devlet Hastanesi Başhekimliği - Üstün Gayret ve Çalışmalara ilişkin - Dr. Muhittin AKSOY (Başhekim)
Teşekkürname - Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Gelişimi - Seminere İlişkin - Ö.E. Koleji - 2004-2005
Teşekkürname - National Geografic  Bilim ve Eğitim Kurumuna Katkı - 2001
The Association the Advancemed of Meridian Therapies - Emotional Freedom Techniques - (1) - Dr. Incı ERKIN Signature for AAMET - 2008 -1-
The Association the Advancemed of Meridian Therapies - Emotional Freedom Techniques - (2) - Dr. Incı ERKIN Signature for AAMET - 2008 -2-
13.Anadolu Psikiyatri Günleri - Doç.Dr. Haluk ÖZBAY - Doç.Dr. Hamdi TUTKUN - 2004
Türk Psikologlar Derneği - T. Psikolojisi ve Psikoteknik Değerlendirme,Uygulamalı Eğitim. Psikolog Dr. Yeşim YASAK (26)
Türk Psikologlar Derneği - WISC-R Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği Eğitimi - Prof. Dr. Nesrin Hisli ŞAHİN - Uzm.Psikolog. Aynur ŞAHİN - Uzm. Psikolog. Şeniz ÖZUSTA (40)
Türk Psikologlar Derneği - Varoluşçu Bilimsel Yaklaşımla İlgiliUygulamalar Uyg. Eğitim - Doç. Dr. İhsan DAĞ - Doç Dr. Gülden GÜVENÇ - Prof. Dr. Üstün DÖKMEN (4)
Yeditepe Üniversitesi,Klinik ve Uygulamalı Hipnoz Derneği - Panik Atakta Psikohipnoterapi - Dr. Tahir ÖZAKKAŞ 2005UNB - Eğitim 2004
Ulusal Hipnoz Kongresi - Dr. Tahir ÖZAKKAŞ (Bilim Komitesi Başkanı),Dt.Eşref MÜEZZİNOĞLU(Kongre Başkanı),Prof. Dr. Türker SANDALLI(Onursal Başkan)
Güney Hipnoz Grubu -  Hipnoanestezi ve Ağrı - Dr. Ali Özden ÖZTÜRK - 2006
5. Sokakta Çalışan Çocuklar Sempozyumu - Prof.Dr. Erhan EKİNCİ, Dr. Asım GÜZELBEY
2. İnsan Yönetimi Kongresi - Mustafa YAVUZ, Murat BAKIM Ktl
2. İnsan Yönetimi Kongresi - Panelist
Grup Psikoterapileri Derneği - Sempozyum - Prof. Dr. Abdulkadir ÖZBEK(Onursal Başkan), Prof. Dr. Ayşen BAYKARA - 1998
Yeditepe Üniversitesi - Tıbbi Hipnoz Der. T. Bilgiler ve Pratik Uygulamalar - (1) - Dt. Ali MÜEZZİNOĞLU(Tıbbi Hipnoz Derneği Başkanı) , Prof. Dr. Türker SANDALLI (Yeditepe Üniversitesi - D. Hekimliği Dekanı) MAYIS 2003
Yeditepe Üniversitesi - Tıbbi Hipnoz Der. T. Bilgiler ve Pratik Uygulamalar - (2) -  Dt. Ali MÜEZZİNOĞLU(Tıbbi Hipnoz Derneği Başkanı) , Prof. Dr. Türker SANDALLI (Yeditepe Üniversitesi - D. Hekimliği Dekanı)  EKİM 2003
Yeditepe Üniversitesi D. ve Tıbbi Bilimler Bölümü.Tıbbi Hipnoz Der.Teorik Bilgiler.- (3) - Dr. Tahir ÖZAKKAŞ
TOMER - English Courses                                                                                                                                        PA - Çocuk ve Ergen Ruhsağlığında Psikoterapötik Yaklaşımlar - Prof. Dr. Ayşen BAYKARA 2007
Ortadoğu Teknik Üniversitesi - Bildiri Sunumu - Sürekli Öğrenmek Genç Kalmayı Sağlar - 1995
Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Pedagojik Formasyon - Prof.Dr. Bilal DİNDAR - 1996
Türk Psikologlar Derneği - Empatik İletişim - Prof. Dr.İhsan DAĞ (Genel Başkan), Doç. Dr. Gülden GÜVENÇ (Eğt. Komisyon Başkanı), Prof. Dr. Üstün DÖKMEN (Eğitmen)
Türk Psikologlar Derneği , Sağlık Bakanlığı - Mesleki Yönlendirme Programı - Prof. Dr. Nail ŞAHİN (Genel Başkan) , Doç Dr. Melike SAYIL (Eğt. Komisyon Başkanı) 
Klinik Uygulamalı Hipnoz Derneği, A.T. Hipnoz Derneği,Tıbbi Hipnoz Derneği, Yeditepe Üniversitesi - Cinsel İşlev Bozukluklarında Hipnoterapi - Dr. Tahir ÖZAKKAŞ (Bilim Komitesi Başkanı), Dt. Ali Eşref MÜEZZİNOĞLU (Kongre Başkanı), Prof.Dr. Türker SANDALLI (Onursal Başkan) 2005
 PERYON -  1. İnsan Kaynakları Kongresi - Mustafa YAVUZ, Murat BAKIM - 2008
Bahçeşehir K. - Anne Babalığın Farkında Olmadığımız Yönleri - Doç. Psikolog Dr. Azmi VARAN - 2009   Psikologlar ve Psikiyatristler Derneği - T. Psikoloji - 2011                                                                            
(1) T -   CERTİFİCATE - HOLLANDA - Madde Bağımlılığı Tedavi - Psikoterapi (1)  Eğitimi - 2010  
(2) T -  CERTİFİCATE  - HOLLANDA - Madde Bağımlılığı Tedavi - Psikoterapi (2)  Eğitimi - 2010Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Yetki Belgesi -Sağlık Bakanlığı . Prof. Dr. İrfan ŞENCANCERTİFİCATE -HOLLANDA Motivational İnterviewing - Lifestyle training -on 16 to 20 may 2011SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü M. Bağımlılık - Prof. Dr. İrfan ŞENCAN7.INTERNATIONAL HEALTH TOURISM CONGRESS Certificate of Participation 18-21. 2015HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Bağımlılığı ve Siber Zorbalık. Prof. Dr. Hakan TÜRKÇAPAR 2015Disleksi Türkiye Temsilciler Meclisi Kurucu Üyeliği Mazbatası -  2014Disleksi Şurası 2015Disleksi  Öğrenme Güçlüğü İl Temsilciliği 2016Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü M.Bağımlılığında Yapılandırılmış Psiko-Sosyal Müdahale Eğitimi Prof.. Dr. Kültekin ÖGEL 2016 
 
 
Üye olmak istiyorum   Şifremi unuttum
    Aktivasyon kodu
Uzmanın Detaylı Bilgileri
Adı: Bahadır Mezun Olduğu Fakülte: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Soyadı: Bilgin Şu Anda Görev Yaptığı İl: GAZİANTEP
Doğum Tarihi: 28 / 04 / 1971 Şu Anda Görev Yaptığı İlçe: ŞEHİT KAMİL
Ünvanı: Kli. Psk. Sistemimize Katılma Tarihi: 25 Kasım, 2010 - 20:00:39
Uzmanlık Türü: Psikolog Uzmanlık Alanı:
Ayrılma Kaygısı Bozukluğu
Davranım Bozukluğu
Dikkat Eksikliği / Hiperaktivite Bozukluğu
Otistik Bozukluk
Rett Bozukluğu
İletişim Bozuklukları
Motor Beceri Bozuklukları
Madde Kullanımı ile İlişkili Bozukluklar
Major Depresif Bozukluk
Özgül Fobiler
Sosyal Fobiler
Panik Bozukluk
Genelleşmiş Kaygı Bozukluğu
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Akut Stres Bozukluğu
Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Konversiyon Bozukluğu
Ağrı Bozukluğu
Hipokondri
Beden Dismorfik Bozukluğu
Fetişizm
Travestik Fetişizm
Cinsel İşlev Bozuklukları
Vajinismus
Anoreksiya Nervoza
Bulimiya Nervoza
Tıkanırcasına Yeme Bozukluğu
Kleptomani (Yineleyen Çalma Davranışı)
Piromani (Kasten Yangın Çıkarma)
Patolojik Kumarbazlık
Zihinsel Gerilik (Mental Retardasyon)
Histriyonik Kişilik Bozukluğu
Narsisistik Kişilik Bozukluğu
Antisosyal Kişilik Bozukluğu
Çekingen Kişilik Bozukluğu
Bağımlı Kişilik Bozukluğu
Obsesif-Kompülsif Kişilik Bozukluğu

Terapi Yaklaşımları:
Psikanalitik Psikoterapi
Bilişsel Davranışçı Terapi
Stratejik Aile Terapisi
Sistemik Aile Terapisi
Aile Terapisi
Çift Terapisi
EMDR