Uzm. Psk., Alican Kaya Soru Sor Temasa Geç

Uzmanlarla temasa geçmek için lütfen giriş yapınız

Uzmana soru sormak için lütfen giriş yapınız


Blog Adresi: Uzman Psikolog Alican Kaya

Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümü mezunu olan Alican Kaya, Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans derecesini, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalından aldı. Yüksek Lisans Tezini “İlköğretim Öğrencilerinin Anne - Babalarının Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Kişilik Özelliklerine Göre Değişkenliğini İncelenmesi” alanında hazırlamıştır.

Üniversite ve Lisans eğitimi sürecinde Anaokulu, İnsan Kaynakları ve Sosyal Hizmet alanlarında çeşitli faaliyetlerde bulunmuştur.

2000-2009 yılları arasında yaz dönemlerinde Geleceğin Yıldızları Yaz Kamplarında danışman liderlik ve direktör yardımcısı asistanlığı görevini yürüttü. 2006-2009 yılları arasında Genel Kurmay Başkanlığı Harp Akademileri Anaokulunda danışman, müdür yardımcılığı ve sorumlu müdürlük görevini yürüttü.2010 tarihi itibari ile Çınar Bakım merkezinde uzman psikolog olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

Psikolojik Danışmanlık çalışmalarında; Psikanalitik Terapi modelini temel alarak Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi, Sanat Terapisi ve Aile Terapisi yöntemlerini uygulamaktadır. Ayrılma kaygısı bozukluğu, davranım bozukluğu, dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu, öğrenme bozuklukları, ilişki danışmanlığı, iletişim bozuklukları, motor beceri bozuklukları, kişilik bozuklukları, duygu durum bozuklukları, kaygı bozuklukları, uyum bozuklukları ve diğer çocukluk ve okul çağı sorunları çalıştığı başlıca sorun alanlarıdır.

Almış Olduğu Eğitim ve Sertifikalar

· Temel Danışmanlık Becerileri Eğitim Programı – Davranış Bilimleri Enstitüsü – 2011

· Sürekli Eğitim Programı – Çocuk değerlendirme Paketi – Türk Psikologlar Derneği – 2007

· Dışavurumcu Sanat Terapisi ve Aile Terapisi Teknikleri – Süpervizyon Grup Çalışması – 2006

· Cinsel Taciz Mağdurları ile Çalışmak – Türk Psikologlar Derneği – 2004

Üye Olduğu Dernek ve Kulüpler

· Türk Psikologlar Derneği 2001

· Dolmabahçe Rotaract Kulübü Derneği 2004

· Geleceğin Yıldızları Spor Kulübü 1994

 
 
 
Üye olmak istiyorum   Şifremi unuttum
    Aktivasyon kodu
Uzmanın Detaylı Bilgileri
Adı: Alican Mezun Olduğu Fakülte: Haliç Üniversitesi
Soyadı: Kaya Şu Anda Görev Yaptığı İl: İSTANBUL
Doğum Tarihi: 05 / 01 / 1984 Şu Anda Görev Yaptığı İlçe: ŞİŞLİ
Ünvanı: Uzm. Psk. Sistemimize Katılma Tarihi: 23 Kasım, 2010 - 16:59:33
Uzmanlık Türü: Psikolog Uzmanlık Alanı:
Ayrılma Kaygısı Bozukluğu
Davranım Bozukluğu
Dikkat Eksikliği / Hiperaktivite Bozukluğu
Otistik Bozukluk
Rett Bozukluğu
Çocukluğun Tümleşik Olmayan (Dezintegratif) Bozukluğu
Asperger Bozukluğu
Sözel Anlatım Bozukluğu
Karışık, Dili Algılama-Sözel Anlatım Bozukluğu
Fonolojik Bozukluk
Kekeleme
İletişim Bozuklukları
Motor Beceri Bozuklukları
Deliryum, Demans, Amnestik ve Diğer Bilişsel Bozukluklar
Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar
Major Depresif Bozukluk
Mani
İkiuçlu Duygulanım Bozukluğu (Bipolar)
Özgül Fobiler
Sosyal Fobiler
Panik Bozukluk
Genelleşmiş Kaygı Bozukluğu
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Akut Stres Bozukluğu
Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Anoreksiya Nervoza
Bulimiya Nervoza
Tıkanırcasına Yeme Bozukluğu
Uyum Bozuklukları
Zihinsel Gerilik (Mental Retardasyon)
Paranoid Kişilik Bozukluğu
Şizoid Kişilik Bozukluğu
Şizotipal Kişilik Bozukluğu
Sınır Kişilik Bozukluğu
Histriyonik Kişilik Bozukluğu
Narsisistik Kişilik Bozukluğu
Antisosyal Kişilik Bozukluğu
Çekingen Kişilik Bozukluğu
Bağımlı Kişilik Bozukluğu
Obsesif-Kompülsif Kişilik Bozukluğu

Terapi Yaklaşımları:
Bilişsel Davranışçı Terapi