Yrd. Doç. Dr., Ercüment Doğan Soru Sor Temasa Geç

Uzmanlarla temasa geçmek için lütfen giriş yapınız

Uzmana soru sormak için lütfen giriş yapınız


Blog Adresi: Emdr Mucizesi

İletişim: 0532 574 25 78/0542 264 54 87
www.emdrmucizesi.com


Ercüment Doğan, lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden aldıktan (1994) sonra aynı üniversitede klinik psikoloji yüksek lisans derecesini elde etti (1999).


Klinik Psikoloji uzmanlığında ‘Negatif Duygulanım, Pozitif Duygulanım ve Somatik Bileşen Temelinde Depresyon ve Anksiyete (Kaygı) Arasındaki Farklılıklar' konusu üzerinde çalıştı.


Chicago Psikanaliz Enstitüsü'nün düzenlediği 2 yıllık (2005-2007) Analitik Psikoterapiler eğitimini tamamlamıştır.


EMDR Institute tarafından verilen eğitimleri almış bir EMDR uygulayıcısıdır (2004). Üniversitedeki klinik uzmanlığı eğitimini Dinamik ve Bilişsel-Davranışçı olmak üzere iki farklı ekol temelinde alan Ercüment Doğan, takip eden yıllardaki psikoterapi uygulamalarında farklı danışan gruplarında farklı yaklaşımların daha etkili sonuçlar verdiğini görmüştür. Bu iki temel yaklaşımla beraber EMDR, Geştalt Terapisi, Stratejik Aile Terapisi, Enerji Terapisi yöntemleri de mevcut klinik uygulamalarına önemli katkılarda bulunmaktadır.


1997 yılından itibaren bu yöntemlerle ilgili pek çok çalışma ve süpervizyon grubuna katılmıştır. EMDR, analitik yaklaşım ve bilişsel-davranışçı psikoterapi yöntemlerini kullanarak psikoterapilerde değişim odaklı eklektik bir yaklaşım izler. Yaklaşık 16.000 saatlik Psikoterapi ve Bireysel Danışmanlık deneyimine sahiptir ve farklı psikiyatrik tanısı olan pek çok danışan grubu ile çalışmıştır. Özellikle son 8 yıllık dönemde birikiminin etkisi ile kısa dönemli-çözüm odaklı psikoterapi uygulamaları yapmaya yönelmiştir.


Son dönemde dünya genelinde psikolojik sorunlarla ilgili yapılan araştırmalar ve uygulamalar psikolojik travmaların psikolojik sorunların oluşmasında temel belirleyici olduğunu göstermiştir. Özellikle çocukluk ve ergenlik dönemleri için geçerli olmak üzere, insanın hayatının herhangi bir döneminde yaşadığı ruhsal travmalar olmaksızın psikolojik sorun geliştiremeyeceği anlaşılmıştır. Travma modeli çerçevesinde yapılan klinik değerlendirmelerin ve uygulanan psikoterapi yöntemlerinin psikolojik sorunların giderilmesinde, diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında son derece etkili ve hızlı sonuçlar elde edilmesini sağladığı görülmektedir. Kendi klinik deneyimi sürecinde psikolojik sorunların büyük çoğunluğunun temelinde kısa,orta ya da uzun dönemli travmatik olayların ve durumların olduğunu gören Ercüment Doğan, yaptığı psikoterapilerde ağırlıklı olarak travma modelini kullanmaya başlamıştır.


Yaptığı psikoterapilerde, bu tavmatik olay ve durumlar etkin bir şekilde çalışıldığında, tanı ve semptomlar ne olursa olsun, mevcut psikolojik sıkıntıların kaybolmaya başladığına neredeyse istisnasız bir şekilde tanık olmuştur.


Erişkin ve ergen psikoterapisti olarak ağırlıklı olarak takıntılar (obsesif-kompulsif bozukluk), depresyon, erken dönem psikolojik travmalar, anksiyete (kaygı) bozuklukları (fobiler, panik bozukluk, yaygın kaygı bozukluğu), kişilik bozuklukları, performans geliştirme (iş,spor, sanat), ilişki problemleri (aile ve çift sorunları), takıntılı aşklar, iletişim sorunları, işte ve okulda performans kaygısı alanlarında çalışmaktadır. Çocuklar ve aileleri ile aile terapileri' kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir.


Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü Örgütsel Davranış (Kurumlarda İnsan Davranışı) Bilim Dalı'nda yüksek lisans (1997) ve doktora derecelerini aldı (2001). Yüksek Lisans döneminde ‘Örgütsel Politika Algısının Beş Örgütsel Davranış Değişkeni (Örgüte Bağlılık, İş Tatmini, İşe Kendini Verme, İşe Bağlı Endişe ve İşten Ayrılma Niyeti) ve Makyavelizm ile Olan İlişkisi' başlıklı konuyu araştırdı.


Doktora eğitimini ‘Çalışanın İşine Cezbolması: Dönüştürücü Liderlik Tarzının, Lidere Olan Güvenin, Güçlenmenin ve Negatif/Pozitif Duygulanımın Etkileri'başlıklı tez çalışması ile tamamladı. İnsan psikolojisinin ve psikolojik sorunların, özel hayatın yanı sıra, iş hayatı üzerinde de temel belirleyici unsur olması gerçeği bu çalışmaları yapmasındaki temel motivasyonunu oluşturdu.


1997-1999 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Araştırma Merkezi (BÜPAM) ve Marmara Üniversitesi Hastanesi'nde klinik danışmanlık verdi.


1998-2002 yılları arasında çalıştığı kurumlarda insan kaynakları uygulamalarını yürüttü, eğitim programları hazırladı ve sundu, kişisel gelişim konularında bireysel ve grup danışmanlığı yaptı.


2002-2003 eğitim-öğretim yılında Haliç Üniversitesi'nde tam zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı; Psikoloji ve İngilizce/Türkçe İşletme Bölümleri'nde Kişilerarası İlişkiler, İletişim, Davranış Bilimleri, Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Endüstri İlişkileri derslerini verdi.


2003-2009 tarihleri arasında Memory Center Nöropsikiyatri Merkezi'ndeçalıştı; psikoterapist, bireysel ve kurumsal danışman ve eğitimci olarak görev yaptı ve Çalışana Psikolojik Destek Bölümü'nün faaliyetlerini koordine etti. Psikolojik sorunların çalışan insanlarda da oldukça yüksek oranlarda gözükmesi bu grubu farklı bir bakışla çalışma alanına dahil etmesine neden olmuştur. Bu doğrultuda, yurt dışında ‘Employee Assistance Program' (EAP) olarak bilinen, Çalışana Destek Programı'nın Türkiye'deki ilk uygulayıcısı olmuştur.Çalışana Psikolojik Destek (ÇPD) programı adı altında yürüttüğü bu program, iş yerinde psikolojik sorunlarla mücadelenin yanı sıra iş ve özel hayatta yaşam kalitesinin artırılmasını da hedef kapsamına alır; bu iki eksenli yaklaşımı ile bireysel ve kurumsal performansın iyileştirilmesine katkıda bulunur.


Ercüment Doğan, kurumların ihtiyaçlarına, beklentilerine, hedef kitleye ve ihtiyaç duyulan değişim seviyesine bağlı olarak danışmanlık ve psikoterapi hizmetleri, çalışma grupları, eğitim programları, bilgilendirme toplantıları/seminerler olmak üzere dört formatta Çalışana Psikolojik Destek programı uygulamalarını koordine etmektedir. Bu program kapsamındaki pek çok uygulamadan olan ‘Yöneticilerde Performans Geliştirme', ‘Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesi', ‘İşyerinde Yaşanan Duygusal Gerilimle Başetme',‘İşyerinde İletişim Sorunlarının Çözülmesi' üzerinde yoğunlaştığı alanlardandır.


2009 - 2012 tarihleri arasında HTA GRUP Nöropsikiyatri Merkezi'ndepsikoterapist, eğitim koordinatörü ve kurumsal danışman olarak çalışmalarını sürdüren Ercüment Doğan, 2003 yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders verdi.


Yaklaşık 16.000 saatlik Psikoterapi ve Bireysel Danışmanlık tecrübesinin yanı sıra yaklaşık 2100 saatlik kurumsal ve akademik eğitim ve kurumsal danışmanlık deneyimine sahiptir. 


Yrd.Doç.Dr.Psikolog Ercüment Doğan, halen kendi merkezindeki klinik çalışmalarıyla birlikte Üsküdar Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarına da devam etmektedir.


 
 
 
Üye olmak istiyorum   Şifremi unuttum
    Aktivasyon kodu
Uzmanın Detaylı Bilgileri
Adı: Ercüment Mezun Olduğu Fakülte: Boğaziçi Üniversitesi
Soyadı: Doğan Şu Anda Görev Yaptığı İl: İSTANBUL
Doğum Tarihi: - Şu Anda Görev Yaptığı İlçe: ŞİŞLİ
Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Sistemimize Katılma Tarihi: 2 Temmuz, 2010 - 16:17:37
Uzmanlık Türü: Klinik Psikolog Uzmanlık Alanı:
Ayrılma Kaygısı Bozukluğu
Davranım Bozukluğu
Dikkat Eksikliği / Hiperaktivite Bozukluğu
İletişim Bozuklukları
Madde Kullanımı ile İlişkili Bozukluklar
Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar
Major Depresif Bozukluk
Mani
İkiuçlu Duygulanım Bozukluğu (Bipolar)
Panik Bozukluk
Genelleşmiş Kaygı Bozukluğu
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Akut Stres Bozukluğu
Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Somatizasyon Bozukluğu
Konversiyon Bozukluğu
Ağrı Bozukluğu
Hipokondri
Beden Dismorfik Bozukluğu
Disosiyatif Amnezi
Disosiyatif Kaçış (füg)
Disosiyatif Kimlik Bozukluğu
Depersonalizasyon
Fetişizm
Travestik Fetişizm
Pedofili ve Ensest
Gözetlemecilik (Röntgencilik)
Teşhircilik
Cinsel Sadizm
Cinsel Mazoşizm
Cinsel İşlev Bozuklukları
Cinsel İstek Bozuklukları
Cinsel Uyarılma Bozuklukları
Orgazmla ilgili Bozukluklar
Disparoni
Vajinismus
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Anoreksiya Nervoza
Bulimiya Nervoza
Tıkanırcasına Yeme Bozukluğu
Kabus Bozukluğu
Uykuda Korku Duyma Bozukluğu
Aralıklı Patlayıcı Bozukluk
Kleptomani (Yineleyen Çalma Davranışı)
Piromani (Kasten Yangın Çıkarma)
Patolojik Kumarbazlık
Trikotillomani (Saç Yolma Dürtüsü)
Uyum Bozuklukları
Paranoid Kişilik Bozukluğu
Şizoid Kişilik Bozukluğu
Sınır Kişilik Bozukluğu
Histriyonik Kişilik Bozukluğu
Narsisistik Kişilik Bozukluğu
Antisosyal Kişilik Bozukluğu
Çekingen Kişilik Bozukluğu
Bağımlı Kişilik Bozukluğu
Obsesif-Kompülsif Kişilik Bozukluğu
Komplex Travma

Terapi Yaklaşımları:
Psikanalitik Psikoterapi
Transaksiyonel Analiz
Bilişsel Davranışçı Terapi
Stratejik Aile Terapisi
Sistemik Aile Terapisi
Aile Terapisi
Çift Terapisi
EMDR